Aktualizace: Sekundární dovednosti

Aktualizace: Sekundární dovednosti

Vážení hráči,

z důvodu větší vyváženosti hry jsme se rozhodli zkrátit seznam sekundárních dovedností o ty, které mohou být zahrnuty v některé z vlastností primárních. Nadále se budou jako sekundární dovednosti počítat pouze konkrétní schopnosti. Ze seznamu byly vyňaty následující dovednosti: vytrvalostní běh (konstituce), odolnost vůči jedům (konstituce), odolnost vůči nemocem (konstituce), práh bolesti (konstituce), těžká fyzická práce (konstituce), páka (konstituce), překonávání překážek (obratnost), uhýbání (obratnost), skákání (obratnost), tělesná flexibilita (obratnost), noční vidění (smysly), hmat (smysly), sluch (smysly), degustace (smysly), vychytralost (inteligence), empatie (společenskost), odolnost proti psychickému nátlaku (chladnokrevnost), pěstování (řemeslo). Dovednost čtení a psaní byla přejmenována na gramotnost a zahrnuje nyní také základní počty. 

Pokud jste měli v některé z těchto dovedností vloženy dovednostní body, vraťte si je prosím do kolonky Nerozdělené body, a nebo si je rozdělte mezi jiné vlastnosti (nezapomeňte ovšem přerozdělení zmínit při editaci karty).

Pro přehlednost byla všem moderátorům a vypravěčům vrácena barva náležící povolání jejich postav, přibyl jim však pod avatar „odznáček“ symbolizující jejich funkci na fóru. Skupina obyvatel změnila barvu z modré na zelenou.

Děkujeme a věříme, že Vám všechny změny usnadní orientaci na fóru!

Admin tým  

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *