Alchymie

Alchymie je vznešená věda, která se zabývá přípravou speciálních směsí, petard a substancí, které dokáží pozitivně či negativně ovlivnit toho na koho jsou použity.

Existuje samozřejmě samostatné zaměstnání „Alchymista“, nicméně ji může používat prakticky kdokoliv – od obyvatel, přes čaroděje až po zaklínače, kteří se na svých školách učí vlastní speciální alchymii.

Na umíchání lektvaru není potřeba si házet. Zda postava umí či neumí danou substanci vyrobit se odvíjí od její dovednostní úrovně v alchymii. Pokud tedy má postava v alchymii úroveň druhou, umí vše, co spadá do první a druhé úrovně a prakticky může kdykoliv a kamkoliv jde, počítat s tím, že danou věc u sebe má (odpadá tak tedy potřeba udržování inventáře).
Existují samozřejmě jistá omezení – někdy je například potřeba herně získat recept…

Je možné investovat talent postavy do alchymie. Postava pak umí vše až po svou úroveň a ještě o úroveň výše. A také tu máme sedmou úroveň přístupnou jen takovýmto postavám.

Pokud je v poznámce u dané substance uvedeno „Potřeba herně získat recept“, musíte nejprve získat recept od Vypravěče, nebo od jiného hráče, který ji od Vypravěče získal, případně požádat vedení o schválení získání receptu na základě vaší hry. Získané recepte prosím zapisujte to svého inventáře v kartě postavy.

Používání alchymistických udělátek

V první řadě je potřeba počítat s tím, že užití dané věci spotřebuje jednu ze dvou povolených akcí na post, a je tedy nutné si vše důkladně promyslet. Bonusy elixírů platí vždy jeden herní den.

Úroveň 0 v Tělesné konstituci umožňuje použití pouze jediné substance.
Máte-li 1.-3. úroveň v Tělesné konstituci, tak krom petard smíte používat maximálně 2 substance najednou (například dva elixíry, elixír + olej na meč atd.) a než použijeme třetí, neutralizovat účinky předchozích (ano požití neutralizující látky vyruší oba účinky, pokud šlo o požité boostery). Meč musí být před potřením novým olejem pro změnu vyčištěn a i toto ubírá akci v postu (akce na vyčištění + akce na potření).
Na 4.-5. úrovni Tělesné konstituce se limit navyšuje na 3 substance najednou.
Na 6. úrovni Tělesné konstituce můžete použít až 4 substance najednou.

Navíc jsou všichni také omezeni tím, kolik úrovní mají v konstituci – tolik poživatelných substancí mohou použít za den.

Běžná alchymie

Substance

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
1Vlha
Neutralizuje účinky nepříliš závažných otrav. Pokud by to nebylo výslovně řečeno, tak Vlha by měla léčit většinu otrav.
Doporučujeme herně kombinovat s léčením.
1Ženské slzyNeutralizují účinky alkoholu a jiných drog.
2Hasící lahvičkaSměs rychle a velmi účinně hasí plameny. Pozor, vše zůstává horké.Potřeba herně získat recept
2OhňostrojSměs látek umožňujících vytvořit efektní ohňostroj.
2Smradlavá bombaV nádobce se po smíchání krystalů a kyseliny utvoří velice smrdící plyn (sirovodík), který se po rozbití uvolní do okolí. Všichni s nosem budou mít tendenci opustit zasažený prostor, u slabších jedinců je opustí i obsah žaludku.
Všichni v zasaženém prostoru mají tendenci místo opustit a také si háží na Tělesnou konstituci (3) proti zvracení. V případě neúspěchu přichází o jednu akci.
3Uspávací plynPrůzračná látka, která se velmi snadno odpařuje a ochlazuje okolí. Vdechování par vede k celkové anestezii. Používá se jako filmový chloroform.
Pro uspání člověka je nutné hodit si na Zručnost + Plížení proti jeho Všímavosti + Smyslům.
4Tekutý oheňSamozápalná směs, která je schopná hořet i pod vodou. Zasažení se zkoušejí uhasit Obratností proti hodnotě 10, nuceně se hasí každou volnou akcí, dokud se neuhas
5TrhavinaVelmi silná trhavina vhodná k bourání. Síla výbuchu záleží na užitém množství, jeden díl trhaviny stačí na proražení otvoru o velikosti 1x1m či k narušení stability části budovy. Hod na inteligenci (správné rozmístění trhaviny) proti hodnotě 10, zda se odpal povede.Potřeba herně získat recept
5Jedová lahvičkaPři smíchání dvou substancí vznikne jedovatá tekutina. Při požití nastává nevolnost, zvracení. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, při hodnotách 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Potřeba herně získat recept
6
Transmutace kovů
Legendární alchymistická reakce umožňující trvalou přeměnu kovu na zlato či stříbro.
7Panacea
Legendární všelék účinkující na všechny choroby.
Potřeba herně získat recept
7Dech životaLegendární schopnost vdechnout života neživému předmětu – ten poté plní rozkazy svého stvořitele.Potřeba herně získat recept
7El IksirLegendární substance jejíž pravidelné užívání zastavuje stárnutí a prodlužuje život.Potřeba herně získat recept

Elixíry

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
2Feromony zvířatSnižuje šanci útoku a povšimnutí u zvířat o síle 1-6 kostek. Hod 1d6 na obtížnost 4 na každé zvíře ze skupiny při zahájení souboje. Při neúspěchu je zvíře vůči vám agresivní a už jej nelze feromony ovlivnit. Při úspěchu jedinec setrvává mimo boj, dokud se v některém z dalších kol hodem nestane agresivním, nebo dokud nereaguje na vámi iniciovaný útok.
Při útoku na samostatné zvíře (ne skupinu) vám úspěch dá výhodu prvního útoku, kterému se zvíře brání polovinou hodu. Následně zahajujete i další kolo útokem, ovšem nyní již proti plné obraně.
Síla zvířat viz bestiář
3Feromony slabých monsterSnižuje šanci útoku a povšimnutí u monster o síle 1-3 kostek. Hod 1d6 na obtížnost 4 na každé monstrum ze skupiny při zahájení souboje. Při neúspěchu je monstrum vůči vám agresivní a už jej nelze feromony ovlivnit. Při úspěchu jedinec setrvává mimo boj, dokud se v některém z dalších kol hodem nestane agresivním, nebo dokud nereaguje na vámi iniciovaný útok.
Při útoku na samostatné monstrum (ne skupinu) vám úspěch dá výhodu prvního útoku, kterému se monstrum brání polovinou hodu. Následně zahajujete i další kolo útokem, ovšem nyní již proti plné obraně.
Síla monster viz bestiář
4Elixír Raffarda BíléhoPo požití velmi rychle léčí zranění. Léčí středně těžké zranění (efekt léčení = 25).Nepočítá se do limitu použitých substancí
4Odvar de VriesUmožňuje vidět tepelné stopy, včetně neviditelných či nehmotných tvorů.Potřeba herně získat recept
5Feromony silných monsterSnižuje šanci útoku a povšimnutí u monster o síle 1-6 kostek. Hod 1d6 na obtížnost 4 na každé monstrum ze skupiny při zahájení souboje. Při neúspěchu je monstrum vůči vám agresivní a už jej nelze feromony ovlivnit. Při úspěchu jedinec setrvává mimo boj, dokud se v některém z dalších kol hodem nestane agresivním, nebo dokud nereaguje na vámi iniciovaný útok.
Při útoku na samostatné monstrum (ne skupinu) vám úspěch dá výhodu prvního útoku, kterému se monstrum brání polovinou hodu. Následně zahajujete i další kolo útokem, ovšem nyní již proti plné obraně.
Síla monster viz bestiář
5Mistrovský elixír Raffarda BíléhoPo požití zázračně léčí zranění. Léčí těžká zranění (efekt léčení = 35).Potřeba herně získat recept, nepočítá se do limitu použitých substancí

Petardy

Při použití petard si dotyčný hází na zručnost, zatímco atakovaný odpovídá hodem na obratnost (úhyb) či konstituci (účinek přestojí).

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
1Bouchací kuličkyObdoba třaskaviny v menším balení, tedy bezpečnější a jednodušší na výrobu. Produkují hlasitou ránu a trochu kouře, dají se tedy užít k odvedení pozornosti či naštvání sousedů. Pokud vybouchnou v něčí blízkosti, zasažený ztrácí na celý herní den 1 kostku ve smyslech. Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 15.
1Šrapnelová petardaŠrapnelová petarda, vynikající k ničení hnízd a nor monster. Letící úlomky bomby mohou způsobit značné zranění, v případě okřídlených monster jejich uzemnění potrháním křídel s automatickou ztrátou 1 kostky.
2
Dýmovnice
Jedná se o váček, který po zapálení produkuje oblak hustého dýmu. Dým dráždí oči a nutí zasažené ke kašli. Zasažení si odečítají -2 body k dalšímu hodu, pokud měli zakrytá ústa, -4 body pokud ne (postava se rozkašle). Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 10.
2Ohnivá koulePři výbuchu rozptýlí prášek, který vzápětí vzplane. Hoří velmi krátce, působí pouze lehké popáleniny, má zastrašující efekt. Zasažený si odečítá -2 body na další hod.
3Vylepšená dýmovniceKuličky, fungující jako normální dýmovnice, nárazem prasknou a vyvalí se z nich kouř. Zasažení si odečítají -3 body k dalšímu hodu, pokud měli zakrytá ústa, -5 body pokud ne (postava se rozkašle). Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 15.
4Žíravá petardaPři výbuchu rozptýlí žíravý prášek leptající všechno mokré (oči, ústa, propocenou uniformu). Zasažený ztrácí -5 bodů k dalšímu hodu.
5Jedová petardaPři výbuchu rozptýlí oblak jedovatého prášku. Dráždí oči, při vdechnutí nastává nevolnost, zvracení. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, na 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Potřeba herně získat recept
6Dwimeritová bombaVýbuch dwimeritových úlomků, které blokují magii a některé schopnosti příšer (pokud mají v bestiáři uvedeno, že je na ně účinná dwimmeritová bomba). Čaroděj se může pokusit efekt dwimeritu potlačit hodem na magii, dle počtu kostek – 1 (4), 2 (8), 3 (12), 4 (16), 5 (20), 6 (24).Potřeba herně získat recept

Zaklínačská alchymie

Speciální odvětví, kterému jsou zaklínačští učni vyučováni po zkoušce trav. Odvary a elixíry mohou díky mutacím používat bezestrachu, zatímco nezaklínači, kteří by tak chtěli učinit, riskují otravu až smrt (proto si ve hře hází na konstituci, zatímco zaklínači nemusí). Pro veřejnost jsou recepty těchto substancí obvykle tajemstvím a pokud je chce nezaklínačská postava vyrábět, musí nejprve herně získat recept (respektive důvěru nějakého zaklínače, který se o ně podělí).

Zaklínačské elixíry

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
1
Konstituce proti 5
Bílý medNeutralizuje dříve požitý elixír.Nepočítá se do limitu použitých substancí
1
Konstituce proti 5
VlaštovkaVýrazně urychluje hojení vnějších i vnitřních zranění. Vrací hráči 1 ztracenou kostku jednou za tři kola.
1
Konstituce proti 5

Kosatka
Dovoluje uživateli déle vydržet s dechem pod vodou. Žádaným efektem je taktéž lepší zrak při ponoru. Doba, tj. počet kol, po kterou je uživatel schopen zůstat pod vodou se rovná úrovni jeho konstituce krát dva.
1
Konstituce proti 5
Bílý racekBolest zmírňující rekreační halucinogen.
2
Konstituce proti 8
SvlačecZvyšuje zaklínačovu odolnost vůči kyselinám, žíravinám a neguje jejich účinky.
2
Konstituce proti 8
KočkaUmožňuje vidět i v absolutní tmě. +1 kostka ke Smyslům.
2
Konstituce proti 8
VlkVylepšuje koordinaci a koncentraci. +1 kostka ke Zručnosti.
2
Konstituce proti 8
Zlatá žluvaZvyšuje zaklínačovu odolnost vůči jedům, taktéž neutralizuje veškeré jejich účinky.
3
Konstituce proti 12
ŤuhýkVyvolá značnou bolest u protivníka působícího fyzické zranění. Připraví-li protivník hráče o kostku – sám si jednu ubere. Nelze kombinovat s Kopřivkou.
3
Konstituce proti 12
Černá krevMění zaklínačovu krev v prudký jed, který po požití zraňuje nekrofágy a upíry, kteří v důsledku otravy ztrácejí 1 kostku. Nelze kombinovat s Kopřivkou.
4
Konstituce proti 16
BlizzardZlepšuje reakce a pohyblivost. +1 kostka k Obratnosti.
4
Konstituce proti 16
Petriho filtrZvyšuje moc znamení. +1 kostka ke všem hodům na Znamení.
4
Konstituce proti 16
KopřivkaSilnější verze Vlaštovky, která navrací 2 kostky jednou za tři kola, nicméně narušuje zaklínačovu schopnost soustředění. Zaklínač není schopen užívat během boje jakákoliv znamení. Nelze kombinovat s Vlaštovkou, Ťuhýkem a Černou krví.
5
Konstituce proti 20
HromVýrazně zvyšuje sílu a umožňuje vstup do bojového transu. +1 kostka k Síle.
5
Konstituce proti 20
PuštíkZlepšuje výdrž a pozornost. Ideální pro probdělou noc. +1 kostka ke Konstituci.
6
Konstituce proti 25
ÚplněkZvyšuje zaklínačovu vitalitu. Zaklínač ignoruje ztrátu prvních dvou kostek v souboji.Potřeba herně získat recept
6
Konstituce proti 25
Mariborský lesZvyšuje maximum energie a tím přidává +1 akci navíc pro užití znamení. Platí na všechna následující kola.

Zaklínačské odvary

Pro výrobu odvarů je potřeba nejprve dané monstrum ve hře ulovit a získat z něj suroviny. Následně má zaklínač k dispozici dvě dávky odvaru.

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
4
Konstituce proti 16
z lešijeZvyšuje bystrost a moc znamení, +1 kostka ke znamením a smyslům.
4
Konstituce proti 16
ze sukubyZvyšuje sexuální apetit a požitek ze sexu. Také +2 kostky na pokusy ke svádění a smyslům.
5
Konstituce proti 20

z gryfa
Zvyšuje zaklínačovu odolnost podle utrpěného zranění. (-1 kostka = +2 body k obraným hodům, -2=+3 body, -3=+4 body, -4=+5 bodů, -5=+6 bodů, -6=+7 bodů)
5
Konstituce proti 20
z běsaZvyšuje sílu a odolnost, +2 kostky ke konstituci a síle.
5
Konstituce proti 20
z mlhavceZvyšuje moc znamení, +5 bodů ke všem hodům na Znamení.
5
Konstituce proti 20
z polednicePoskytuje uživateli imunitu na hypnózu, omráčení, slepotu.
5
Konstituce proti 20
z vodnicePokud uživatel nepřišel o žádnou kostku, přidává si ke každému hodu na útok zbraní +2 kostky.
6
Konstituce proti 25
z elementálaZvyšuje odolnost proti fyzickým útokům. Za každou 6, kterou soupeř hodí na útok si odečítá hodnotu 3.
6
Konstituce proti 25
z katakanaZvyšuje uživatelovu bystrost v boji. Za každou 6, kterou zaklínač hodí na útok (mimo znamení) si přičítá hodnotu 3.
6
Konstituce proti 25
z půlnočniceZvyšuje výdrž a pozornost v noci, +5 bodů ke všem hodům na konstituci od západu slunce až do prvního kokrhání.
6
Konstituce proti 25
z přeluduZvyšuje zaklínačův um v užívání znamení. S každou druhou ztracenou kostkou vyvolá samovolně Quen bez přidané hodnoty (nepočítá se jako akce).
6
Konstituce proti 25
z vlkodlakaSnižuje únavu do takové míry, že je uživatel schopen běžet i dlouhé vzdálenosti bez známek únavy. Také zvyšuje uživatelovu obratnost. +3 kostky konstituce, +3 kostky obratnost.

Zaklínačské petardy

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
1SamumVýbuch vyvolá omračující záblesk a zvuk, který je schopen na moment vyřadit i většinu monster. Zasažený ztrácí jednu akci na dané kolo. Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 10.Použití pouze proti monstrům
1ÚlŠrapnelová bomba, vynikající k ničení hnízd a nor monster. Letící úlomky bomby mohou způsobit značné zranění, v případě okřídlených monster jejich uzemnění potrháním křídel s automatickou ztrátou 1 kostky.Použití pouze proti monstrům
2
Měsíční prach
Výbuch stříbrných úlomků či prachu, stříbro blokuje schopnosti monster a dočasně jim zabrání v transformaci.Použití pouze proti monstrům
3Tančící hvězdaMá na svědomí ohnivý výbuch, pokud zasáhne svůj cíl, postava ztrácí kostku za prohrané kolo a navíc každé další kolo automaticky jednu kostku. Může se pokusit plameny uhasit hodem na obratnost (hašení rukama, válení se) proti hodnotě 10.Použití pouze proti monstrům
3Dračí senPetarda vzduchem rozšíří hořlavý plyn, který je sám o sobě jen nepříjemný. Pokud je však zapálen, vyvolá explozi a chvíli hoří. Zasažená postava ztrácí každé další kolo automaticky jednu kostku. Může se pokusit plameny uhasit hodem na obratnost (hašení rukama, válení se) proti hodnotě 15.Použití pouze proti monstrům
4Ďáblova peckaVýbuch jedovatého plynu vyvolá u zasaženého otravu. Dráždí oči, při vdechnutí nastává nevolnost, zvracení. Pokud cíl zasáhne, postava ztrácí kostku za prohrané kolo a k tomu si na začátku každého kola háže 1d6, na hodnotách 1-3 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 4-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Použití pouze proti monstrům
4Severní vítrPokryje oblast výbuchu vrstvou ledu. Účinně hasí i silné ohně. Zasažený ztrácí jednu akci na dané kolo. Lze negovat hodem na sílu proti hodnotě 20.Použití pouze proti monstrům

Zaklínačské oleje

 Úroveň NázevÚčinekPoznámka
1Hnědý olejVyvolá u zasaženého krvácení. Protivník ztrácí -4 body u všech hodů po celý herní den. Efekt lze negovat hodem na konstituci proti obtížnosti 15.
1Cifridský olejVyvolává u zasaženého ohromnou bolest. Protivník v dalším kole ztrácí jednu akci. Efekt lze negovat hodem na konstituci proti obtížnosti 15.
2Slabý olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +2
2Slabá Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +2
3Oběšencův jedVyvolává u zasaženého otravu. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, na 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20). Neefektivní proti příšerám.
4Střední olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +4
4Střední Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +4
5Silný olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +6
5Silná Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +6
6Nejsilnější olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +8
6Nejsilnější Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +8
7ArgentiaZvyšuje efektivnost jak stříbrných tak ocelových mečů proti všem příšerám. Ocelové zbraně zbavuje penalizace. K hodům na stříbrnou zbraň přidává +10.
XY jsou insektoidi, nekrofágové, drakovití, prokletí, přízraky, upíři, ogrovití, hybridi, elementálové, relikty – viz Bestiář