Kostkové souboje

Hod na konflikt (Hráč proti hráči)

Hod na konflikt můžete potkat jak ve vypravěčem vedených dobrodružstvích, tak ve volné hře. Slouží k objektivnímu řešení konfliktů ve hře, nejčastěji u soubojů. Použít by je měl také každý hráč, který se chystá ve volné hře učinit něco proti jinému hráči (např. ho okrást nebo ho přepadnout).

Ve volné hře se řeší konflikty mezi hráči bez vypravěče. Každý hráč si při střetu háže na kombinaci vhodné primární a sekundární dovednosti, nebo se pokouší seslat konkrétní speciální schopnost, však řídí se pravidlem 1 kolo = 1 akce. Pokud nefiguruje úspěšný speciální efekt (například paralýza), kolo prohrává ten, kdo hodil nižší číslo. Pozor, u některých speciálních schopností či při použití alchymie je určen způsob, jakým se druhá postava musí bránit!

Jaké dovednosti v jednotlivých kolech použije, si hráč může sám vybrat (Při pěstním souboji si může hodit na boj beze zbraně a sílu, při uhýbání před pěstí zase na boj beze zbraně a obratnost. Vždy však vybrané schopnosti musí odpovídat také roleplay. Při dobrém roleplayi si můžete klidně v pěstním souboji hodit na rétoriku a pokusit se protivníka přesvědčit, jak jsou vlastně ty rvačky nesmyslné.) Smrt či trvalé následky po prohře v souboji jsou možné pouze po domluvě mezi hráči.

Při skupinových soubojích se sčítají hody všech hráčů na jedné straně s hody všech hráčů na straně druhé. Ztráta jedné kostky postihuje nejprve prvního hráče v pořadí, v případě další prohry druhého hráče v pořadí a tak dále.

Dle domluvy můžou hráči při souboji odehrát: a) jedno kolo – v tom případě prohrává ten, kdo hodil nižší číslo nebo úspěšně aplikoval speciální efekt, kterému se druhý hráč neubránil,

b) více kol – jednotlivá kola číslujeme a každý, kdo předchozí kolo prohrál přichází o jednu kostku k veškerým svým hodům a na celý zbytek souboje a je vyčerpaný / zraněný (platí i na hody z ostatních dovednostních kategorií – pokazím kouzlo = ubírám kostku i do fyzických). Ten, kdo první přijde o všechny kostky, prohrává (tzn. už nemá žádnou použitelnou schopnost, která by mu dovolila házet více kostek, než kolik si jich musí odečítat). Souboj nebo kolo vždy shrnuje hráč, který to kolo prohrál, včetně svých zranění, samozřejmě v souladu s tím, o co se útočník snažil.

Příklad (zjednodušený): Hráč A: „Cos to řekl o mé matce?“ Oženu se po B pěstí. (1. kolo: Hod na Boj beze zbraně a sílu na úrovni 1 a 2, hází tedy třema kostkami. Padlo 10.)
Hráč B: Leknu se a pokusím se uhnout. (Obratnost a boj beze zbraně, obojí na úrovni 1, hází dvěma kostkami. Padlo 6.)
Hráč B: Dostal jsem takovou mezi oči, až se mi zatmělo. Zavrávoral jsem a rukou jsem načrtl ve vzduchu znamení Aard ve snaze odhodit A co nejdál ode mě. (2. kolo: Zaklínačská znamení na úrovni 3, Mínus 1 kostka z předchozí prohry, hází tedy dvěma kostkami. Padlo 8.)
Hráč A: Když vidím, že B nějak divně máchá rukou ve vzduchu, pokusím se do něj vrazit celou svou vahou, abych ho vykolejil. (Tělesná konstituce na úrovni 3, hází třemi kostkami. Padlo 7.)
Hráč A: Nebyl jsem dost rychlý a náhle cítím, jak mě neviditelná síla zvedá a odhazuje, až jsem zády vrazil do zdi,… 

Hody v boji s NPC

Hráč si při střetu s NPC háže na kombinaci vhodné primární a sekundární dovednosti, nebo se pokouší seslat konkrétní speciální schopnost. Každé monstrum a NPC má své rozmezí kostek, kterými v obraně a útoku disponuje (to určuje buďto majitel NPC, vypravěč nebo bestiář). Tento počet kostek vynásobený 6x představuje počet jeho životů (dále HP). NPC, které má tři kostky má tedy zároveň i 18HP. Nejsou-li dovednosti NPC specifikovány konkrétně, pak jsou jejich primární atributy rovny polovině obrany zaokrouhlené dolů. To je aplikovatelné například při hodech na obranu vůči kouzlům, znamením a petardám.

NPC a hráč se v kolech střídají a oba mohou použít maximálně dvě akce na post (1 akce/kolo), včetně speciálních schopností. Pokud kolo prohrává hráč, ubírá si kostku. Pokud kolo prohrává NPC, odečítá si HP a to dle rozdílu mezi hodem svým a hráčovým. Při poklesu HP na 0, NPC dle záměru útočníka prohrává či umírá.

Při skupinových soubojích se porovnávají hody všech hráčů s hody všech NPC. Prohrají-li kolo hráči, ztráta jedné kostky postihuje nejprve prvního hráče v pořadí, v případě další prohry druhého hráče v pořadí a tak dále. Pokud tak určí vypravěč, je možné odehrát skupinový souboj pouze na jedno kolo.

Příklad (zjednodušený): Na hráče A zaútočil pes s 1 kostkou – má tedy 6HP. Hráč A si hází na kombinaci boje s dýkou (2 kostky) a obratnosti (1 kostka). Dohromady má tedy 3 kostky.
Pes: Se rozebíhá a útočí hodem jednou kostkou, padlo mu 4.
Hráč A: Věří si a místo obrany jde do protiútoku. Třemi kostkami hází 9. / 9-4=5 -> Pes s HP klesá na 1 HP! (6-5)
Pes: Dává se na útěk, hází jednou kostkou 6.
Hráč A: Je naštvaný a psa pronásleduje, aby jej dorazil, hází 8 / 8-6 = 2 -> Pes s 1 HP j zabit. 

Princip házení kostkami je opravdu jednoduchý, i když napoprvé může působit složitě. Nejste-li si něčím jistí, neváhejte se na chatu zeptat „starších“ hráčů, moderátorů nebo administrátorů. Pokud si při nějaké potyčce ve volné hře nevíte rady, přizvěte ke hře spoluhráče, kteří vám jistě s kostkami pomůžou.

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to ve všech typech soubojů / plnění úkolů.