Zaklínač

Zaklínači

Zaklínač (hanlivě vědmák, ve Starší řeči vatt’ghern) je mutacemi a tvrdým tréninkem zocelený nájemný lovec nestvůr a nebezpečných živočichů. Oproti obyčejným lidem mají tito lovci mnohonásobně lepší reflexy, sílu a výdrž. Pyšní se také rychlejším a odolnějším metabolismem, díky čemuž jsou téměř imunní vůči nemocem a jedům. Mají výrazně zostřené smysly a mohou používat speciální magická Znamení. Magii také dokáží do určité míry vnímat, při doteku s kůží magicky nadaného jedince cítí jisté mravenčení (na probíhající kouzla v jejich blízkosti je pak upozorní jejich medailony). Nadto se mohou dožít i více než sta let. Jsou však neplodní a tvrdí se, že mutace utlumují jejich schopnost cítit emoce. Ať už je to pravda, nebo jsou na vině předsudky okolí, které jim zabraňují začlenit se do společnosti, mnoho z nich trpí do různé míry znevýhodněním v sociální oblasti a mohou mít potíže vnímat a zpracovávat city.

Nové adepty získávají zaklínači téměř ve všech případech tak, že si pod svá křídla berou sirotky nebo hladovějící děti; velké množství mladých zaklínačů je také dětmi Překvapení. Než se dítě stane zaklínačem, musí postupně projít několika náročnými zkouškami. První z nich je „výběr“, drsný fyzický a psychický trénink kombinovaný se speciální dietou složenou ze zvláštních bylin, hub a mechů, kdy mnoho dětí umírá na selhání srdce nebo jater. Poté obvykle následuje zkouška trav a zkouška snů, kdy jsou mladému člověku podány extrémně nebezpečné mutagenní látky, které komplexně mění jeho tělo, hormonální systém a metabolismus. Pouze tři z deseti chlapců tuto zkoušku přežijí.

Drtivá většina zaklínačů jsou muži; zaklínaček je pouze nepatrné množství, neboť ženský organizmus snáší jednotlivé zkoušky mnohem hůře, a proto je-li dítětem získaným Zákonem překvapení dívka, zaklínač ji většinou raději smění s dryádami za chlapce.

Zaklínače lze vždy neklamně poznat podle několika znaků:

  1. Zlatě či jantarově zbarvené oči se svislými zorničkami. V mnohém se podobají těm kočičím: díky odrazivé vrstvě za sítnicí umožňují lepší noční vidění a také z šera umí i zasvítit.
  2. Díky vytrvalému mutagennímu tréninku jsou schopni pozřít i mírné jedy, včetně jimi vyrobených elixírů či odvarů. Po jejich požití se změna projeví nejen efektem uvnitř těla, ale i fyzicky zvenčí – zčernají jim oči i bělmo, vystoupí tmavé žíly po těle.
  3. Jejich trénink má ale i jiné výhody, jako například rychlejší regenerace vážnějších zranění či že ve zdravém stavu nepotřebují tolik spánku a někdy si vystačí jen s meditací.
  4. Každý zaklínač navíc nosí magický medailon školy, ze které pochází. V současnosti jsou na Kontinentu obnovené všechny zaklínačské školy: škola vlka, škola kočky, škola gryfaškola zmije, škola medvěda a škola mantichory.

Zaklínačské školy

 

Škola Vlka

O zaklínačích ze školy Vlka by se dalo říct, že jsou nejvšestrannější: trénují všechny zaklínačské aspekty boje rovnoměrně. Při boji s mečem se zaměřují na sílu a účinnost, jejich cílem je způsobit co největší možné poškození jedním úderem. Přestože se snaží udržovat rovnováhu mezi všemi aspekty boje, dá se říci, že se specializují na šerm. Všichni známí zaklínači ze školy Vlka totiž vynikají právě v boji s mečem. Jejich útočištěm je hrad Kaer Morhen v Kaedwenu.

Významní členové: Geralt z Rivie, Vesemir, Lambert, Eskel

 

Škola Kočky

Zaklínači ze školy Kočky zradili školu Vlka a vytvořili si vlastní. Její členové se proslavili jednak nevypočitatelnou povahou, jednak také tím, že se nezdráhají přijímat zakázky nejen na příšery, ale i na lidi. Často se z nich stávají žoldáci či nájemní vrazi. Tomu je přizpůsoben i jejich výcvik a styl boje. Ten je založen na elfském stylu, upřednostňuje rychlost, preciznost a hbitost před hrubou silou. Cílem je zasáhnout soupeře co nejčastěji, ideálně na kritických místech, aby utrpěl vážné krvácení, a zároveň limitovat protivníkovu možnost protiútoku. Lze se domnívat, že při výcviku se zaměřují i na plížení či maskování, tedy dovednosti vhodné k lovení lidí.  V boji také často využívají kuši. Lze tedy předpokládat, že využívají taktiku, kdy oběť zraní, poté ji vystopují a smrtícím zásahem dorazí. Stylu boje přizpůsobili i zbroj, která bývá lehčí než u ostatních škol.

Je důležité zmínit, že zaklínači ze školy Kočky trpí ve velké míře nejrůznějšími psychickými poruchami, nejčastěji formou psychopatie. Někdo by je označil i za blázny. Traduje se, že jde o vedlejší účinky speciálně upravených mutací využívaných pouze touto školou.

Škola Kočky byla původně unikátem, neboť zpočátku neměli hrad, nýbrž karavanu Dyn Marw, která cestovala po světě, a tak byli zaklínači této školy ze všech jeho koutů. Karavana je dnes velmi malá a většina koček se usadila v tvrzi na severu Angrenu.

Významní členové: Brehen, Jad Karadin, Gaetan

 

Škola Zmije

Tato škola údajně vznikla hlavně kvůli sběru informací o Divokém honu. Dle jména se dá předpokládat, že mezi jejich doménu patří jedy, kterými si potírají zbraně. Charakteristické jsou také jejich zbraně, pro zaklínače jinak nezvyklé: většina jejich členů používá při boji dva krátké meče či dýky. Nicméně nejde o striktně dodržované pravidlo, někteří zaklínači z této školy používají i standardní zaklínačské meče.

Jejich pevnost se zřejmě nachází kdesi jižně, na území Nilfgaardské říše. Oficiálně školu před dvaceti lety zničil Uzurpátor, ale zaklínači se do ní později vrátili a začali v malém množství cvičit nové žáky. Někteří ze členů této školy se rovněž stávají vrahy, z nařízení císaře Nilfgaardu, Emhyra var Emreise. Nicméně je možné, že na jeho požadavky přistoupili proto, že jim přislíbil plné obnovení jejich školy.

Významní členové: Letho

 

Škola Gryfa

Jde prý o nejstarší školu vůbec. I samotní zaklínači si totiž mezi sebou vyprávějí legendy o stoupencích školy Gryfa. Stylem boje se tato škola zaměřuje na taktiky využitelné proti skupinám spíše než na jednoho protivníka. To jim poskytuje výhodu proti příšerám, jež se shlukují do skupin: topivcům, ghúlům nebo nekkerům. Respekt ostatních si však vydobyli i díky studiu magie a zaklínačských znamení.

Gryfové původně sídlili na severu, v Koviru, na hradišti Kaer y Seren nacházejícím se na přímořské straně Dračích Hor. Toto místo však značně poničila kamenná lavina a ten den zahynulo i mnoho zaklínačů. Původce oné katastrofy nebyl nikdy usvědčen, ale traduje se, že šlo o pomstu čarodějů, kterým zaklínači odepřeli přístup ke znalostem. Přeživší zaklínači se přesunuli na východ království Cidaris, poblíž hranic s Temerií, kde prochází výcvikem většina jejich dnešních zaklínačů.

Významní členové: Jiří z Kagenu

 

Škola Medvěda

Taktéž velmi stará zaklínačská škola, původem z hradu Haern Cadwch z Amellských hor poblíž Cintry. Zaklínači této školy však nebyli schopni vybít skupinu upírů a frustrované obyvatelstvo se proti nim vzbouřilo. Zhruba polovina zaklínačů tou dobou odešla na  Skellige, někde na ostrově Undvik (přesná poloha je stejně jako u ostatních škol pro nezasvěcené neznámá), druhá polovina, leč se ztrátami, udržela svůj hrad a mezi oběma skupinami nyní panují nevlídné vztahy.

Je známá především tím, že se specializuje na silné a tvrdé údery mečem a jako jediná používá těžkou zbroj, snad kvůli vazbám na trpaslíky a gnómy ve svém původním domově. Naprostá většina zaklínačů ze školy medvěda má vyšší, robustnější postavu. Mnoho z nich tak úplně nedbá na vlastní zevnějšek, takže se zarostlými vlasy a vousy opravdu připomínají přerostlé trpaslíky nebo rovnou medvědy.

Významní členové: Gerd

 

Škola Mantichory

Relativně mladá zaklínačská škola nacházející se na dalekém východě, pravděpodobně až za pouští Haak, čemuž odpovídá i styl boje. První tamní zaklínači se dost možná inspirovali převelikým množstvím hadů přirozeně se vyskytujících v daném podnebném pásmu: jejich skutečnou zbraní nejsou meče, ale rozsáhlé znalosti jedů. Ty dokáží zpracovat na vskutku mistrovské úrovni, podobně jako škola Zmije. Nadto se tato škola zabývá rovněž studiem elixírů, na které se při vykonávání zakázek rovněž velmi spoléhají.

Naprostá většina zaklínačů z této školy jsou tmavé pleti a mluví s výrazným přízvukem. Vzhledem k umístění v Zerrikánii, zemi bojovných žen a zlatých draků, se také nelze divit, že z jejích řad vzešlo více zaklínaček než ze všech ostatních škol dohromady. Členové této školy začali pronikat z nilfgaardského území také do severních království, těžko říct jestli na příkaz císaře, nebo z vlastního popudu.

Významní členové: Merten

 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

 

Znamení
Talenty
Alchymie
Zakázky