🗡 Zákeřné napadení

🗡 Zákeřné napadení

Povolání: Neomezeno

Atributy: Plížení + Boj se zbraní

Obtížnost: Útočník si hází na Plížení + Boj se zbraní, napadený si hází na Smysly + Všímavost.

Popis: Pokud napadený hráč útok odhalí, postupuje se jako u běžného 1. kola souboje (brání se jakýmkoliv vhodným prostředkem).
Pokud napadený útok neodhalí, musí se bránit Tělesnou konstitucí, případně dříve nahozeným magickým štítem/quenem. V případě neúspechu obrany ztrácí kostku, v případě úspěchu však útočník o vlastní kostku nepřichází. V obou případech útočník znovu zahajuje následné kolo souboje.

Výjimky: Berte v potaz případy, kdy čaroděj je schopen vycítit přítomnost jiného čaroděje kvůli magické auře.