⚜ Aquakineze

⚜ Aquakineze

PovoláníČaroděj

Talentová kategorie: ✮ Živelná (pouze jeden živel a jeho kombinace)

Atributy: Magie + Vůle

Obtížnost: 10 / 15 / 25 / 50

Popis: Ovládání vody dle schopností a libovůle čaroděje. 10 přehazujeme pro základní ovládání s omezeným praktickým využitím (například vytáhnout vlhkost z půdy). Chceme-li vodu vytvořit (např. z vodní páry, lze kombinovat s oživením předmětu) je potřeba přehodit 15, přehození 25 umožňuje složitější ovládání se smrtícím potenciálem (patří sem např. vrhání vodních koulí, uzavření někoho do vodní koule) a pro mistrovské ovládání živlu spojeného s destrukcí podobnou přírodní katastrofě nutno přehodit 50 (např. potopa, tsunami).