⚜ Oživení předmětu

⚜ Oživení předmětu

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: 🌸 Manipulační

Atributy: Magie + Vůle

Obtížnost:  10 + násobky 6 (minimum 16)

Popis: Kouzelník dokáže vdechnout život předmětu, který buď pochází z konkrétního zvířete, nebo má zvířecí tvar (například soška ptáka či ptačí lebka). Oživený předmět nabere podobu daného tvora a dle vůle čaroděje může páchat fyzické škody. Velikost tvora je spíše malá až střední.

Za každý násobek šesti má tvor 1 kostku a 6 HP, tedy například při hodu 28 (10+6+6+6) získává 18 HP a tři kostky do útoku i obrany. Čaroděj si v rámci kouzla může hodit na živelnou magii (20) a v případě úspěchu tvor získává +5 bodů k hodům. Zároveň nabírá podobu adekvátní k použitému elementu (u pyrokineze bude ptačí tvor vypadat jako fénix).

Pokud oživený předmět přijde o všechny své HP, je nenávratně zničen. Nedojde-li ke zničení, kouzlo oživení trvá maximálně 1 herní den a poté vyprchá. Předmět v takovém případě zůstane nepoškozen a je možno jej využít znovu.