⚜ Teleportace

⚜ Teleportace

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: 🌙 Globální

Atributy: Magie + Geografie

Obtížnost: 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Popis: Vytvoří magický portál, prostřednictvím kterého může mág (či kdokoliv jiný) cestovat z jedné lokace do druhé během okamžiku. Tento způsob cestování je však poměrně nebezpečný a značně nepříjemný; většina nezkušených cestovatelů se po průchodu portálem cítí zmateně a pociťuje silnou nevolnost.

10 (Teleport v rámci města / okolní krajiny, cca do 3 km) / 15 (Teleport v rámci stejné země) / 20 (Teleport mezi sousedícími zeměmi nebo teleport mezi Redánií a Skellige ve volné hře) / 25 (Teleport až přes dvě země /  30 (Teleport na opravdu velkou vzdálenost – je potřeba užití posilujících krystalů, kouzlo je v tomto případě spíše rituálem vyžadujícím přípravy a klid, než že by nabízelo okamžitý efekt)

Zmínka teleportu při přesunu mezi Skellige a Redánií mezi herními dny je možná i bez hodu, ovšem chcete-li se přesunout mezi těmito lokacemi ve stejný HD, je nutné si hodit (20).