☘ Ovládání elementů

☘ Ovládání elementů

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: ☀ Přírodní

Atributy: Víra + Smysly

Obtížnost: 20 / 30 / 50 / 120

Popis: Druidské kouzlo umožňující ovládat přírodní elementy; tvarovat kameny, vytvářet vlny či mlhu, přivolat na moři vítr či třeba zapálit hořlavý předmět.

20 (zapálení hořlavého předmětu, kondenzace vody ze vzduchu, mírné zafoukání větru) / 30 – (přivolání jednorázového nárazového větru, vlny, otřesu; tvarování kamene, mlha) / 50 (ovládání elementů s ničivým potenciálem – bouře, výbuch, puklina) / 120 (přírodní katastrofa; musí být seslána vůli několika kněží)