🗡 Výroba

🗡 Výroba

Povolání: Neomezeno

Atributy: Zručnost + Řemeslo

Obtížnost: 10 (jednodušší úkony) / 20 (středně složité výrobky) / 25 (složitější výrobky) / 35 (výjimečná kvalita)

Popis: Schopnost slouží především k přehledu, co vaše postava dokáže vyrobit, nebo k výrobě ve vypravěčem vedených hrách, a přidává možnost vyrábět předměty s bonusem.
Příklad u kovářství: Jednodušší náčiní (10), meče, sekyry a jiné zbraně (20), zbroje (25), výrobky výjimečné kvality (35)

 

Vyrobíte-li libovolný předmět s obtížností (35), výrobek dostane trvalý nebo dočasný bonus +2 k hodu na adekvátní atribut.
Například: Kvalitní zbroj nositeli přidá +2 k hodu na obranu proti fyzickému útoku, kvalitní meč +2 k hodu na boj s mečem, kvalitní pivo dočasně +2 k hodu na charisma (poraďte se případně s vedením).

Vlastněný kvalitní předmět se zapisuje do inventáře se jménem postavy, co jej vyrobila. Lze kombinovat maximálně 1 trvalý a 1 dočasný bonus na stejnou vlastnost (tedy za zbroj to bude vždy jen +2 k hodu, nehledě na to kolik samostatných kvalitních kousků zbroje vlastníte)