⚜ Vyvolání elementála

⚜ Vyvolání elementála

PovoláníČaroděj (schopnost je nutno herně získat)

Talentová kategorie: žádná

Atribut: Vůle + Magie

Obtížnost: Vyvolání:

35 = 7. úroveň (42 HP)

40 = 8. úroveň (48 HP)

45 = 9. úroveň (54 HP)

50 = 10. úroveň (60 HP)

55 = 11. úroveň (66 HP)

60 = 12. úroveň (72 HP)

Zkrocení: zemní = 25, ledový = 30, ohnivý = 35

 

Popis: Tímto kouzlem čaroděj otevře magickou bránu a vyvolá zemního, ohnivého nebo ledového elementála. Když se elementál objeví, sesílatel se musí 1 kolo soustředit na mentální souboj, aby zajistil, že se elementál neobrátí proti němu. Po této době elementál plní příkazy čaroděje, dokud elementál nezemře. V případě smrti čaroděje elementál zdivočí. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát jazyk elementálů a nedochází ke zmatkům.

Ledový elementál navíc může sesílat efekt Omrzliny, Ohnivý elementál efekt Popálení a Zemní elementál efekt Otřes (viz Bestiář).