⚜ Terrakineze

⚜ Terrakineze

PovoláníČaroděj

Talentová kategorie: ✮ Živelná (pouze jeden živel a jeho kombinace)

Atribut: Magie + Vůle

Obtížnost: 10 / 15 / 25 / 50

Popis: Ovládání země (hlína, kameny) dle schopností a libovůle čaroděje. 10 přehazujeme chceme-li jemně manipulovat (např. vytvořit malý nápis v hlíně), 15 pokud ji chceme vytvořit v místě, kde žádná není (např. ze vzdušného prachu, lze kombinovat s oživením předmětu), přehození 25 umožňuje složitější ovládání se smrtícím potenciálem (patří sem např. vrhání kamenů, lámání menších skal) a pro mistrovské ovládání živlu spojeného s destrukcí podobnou přírodní katastrofě nutno přehodit 50 (např. zemětřesení, otevření pukliny).