⚜ Oneiromancie

⚜ Oneiromancie

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: 🌙 Globální

Atributy: Magie + Vůle

Obtížnost: 10 / 15 / 20 / 25 / 40 / 45

Popis: Okénko do subjektivní reality (pozorovatel sleduje události z pohledu snící osoby a prožívá to stejné, co ona). Umožňuje číst minulost nebo budoucnost ze snů spící osoby, ke které si čaroděj vytvořil vazbu buď osobním kontaktem (obvykle sérií osobních otázek), nebo provedl výzkum a získal předměty, jenž by jej dokázaly s danou osobou propojit. Při úspěšném nahlédnutí do budoucnosti je na domluvě hráčů, jak bude ona čtená budoucnost vypadat. Pokud se čaroděj snaží nedovoleně proniknout do cizích snů, oba hráči si navíc hodí na vůli. Jestliže oneiromancer v hodu na vůli neuspěje, pak je ze snu druhé osoby vypuzen.

Dobrovolné čtení ze snů přítomné osoby

10 (čtení emocí) / 15 (jasný obraz)

Nedobrovolné čtení ze snů přítomné osoby, či nepřítomné osoby, jež má silnou vazbu na snící přítomnou osobu – nutný hod na vůli

20 (čtení emocí) / 25 (jasný obraz)

Čtení ze snů osoby, která není přítomna – nutný výzkum a hod na vůli

40 (čtení emocí) / 45 (jasný obraz)