⚜ Iluze

⚜ Iluze

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: ✨ Smyslová

Atributy: Magie + Smysly

Obtížnost: 10 (jednoduchá), 20 (středně obtížná), 30 (komplexní)

Popis: Vytvoří libovolnou iluzi. Nejjednodušší iluze ošálí zrak a sluch, při dotyku se ovšem rozplyne. Středně složitá iluze dokáže ošálit hmat i chuť, je vždy však maximálně středně velká (tzn. Čaroděj nedokáže vytvořit iluzi ničeho většího, než je třeba kůň). Nejkomplexnější iluze je pak téměř k nerozeznání od reality a navíc je v podstatě velikostně a početně neomezená, není tedy problém, aby mág vytvořil třeba i iluzi dvou velmi živě působících draků. Ačkoliv může působit hrozivě, iluze je vždy naprosto neškodná.

Iluzi lze aplikovat také na sebe a dočasně tak změnit svůj vzhled.  

Iluze může být kýmkoliv zrušena hodem na smysly + všímavost (v případě mága také smysly + magie), stačí přehodit obtížnost konkrétní iluze.