⚜ Elektřina

⚜ Elektřina

PovoláníČaroděj

Talentová kategorie: 🌸 Manipulační

Atribut: Magie

Obtížnost: 5 (statická elektřina) / 10 (nepříjemné, ale stále bezpečné výboje) / 20 (již životu nebezpečné) / 30 (úder bleskem – není ale naváděný -> může minout)

Popis: Umožňuje tvorbu a používání elektrického proudu, nejen k bojovým účelem. Pokud se kouzlo nepodaří, hrozí poranění sesilatele (nutný dodatečný hod na konstituci, který by měl být vyšší než nepovedený hod). Bránit se pak dá hodem na obratnost (úhyb/útěk) nebo konstituci (vydržet to).