☘ Zázrak

☘ Zázrak

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: žádná

Atributy: Víra + Vůle

Obtížnost: 50

Popis: V zoufalé situaci přispěchá božstvo svému hluboce oddanému služebníkovi vykonáním zázraku za účelem obrany, podpory či vyléčení. Může se stát téměř cokoliv nemožného (rozestoupení moře pro bezpečný průchod, náhlé oživení čerstvě zemřelého, vyléčení nevyléčitelného), ovšem pouze v rozumné míře a pouze v lokálním rozsahu.

Modlitba o tak velký boží zásah vyžaduje řádnou přípravu a soustředění, proto je určena především pro situace mimo boj a k rozvoji příběhu postav. V boji lze zázrak využít pouze jednou za souboj jako štít v reakci na přicházející útok (nikoliv jako přípravu před útokem) s hodnotou konečného hodu, minimálně však musí mít hodnotu 50.