☘ Požehnání

☘ Požehnání

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: ☸ Podpůrné

Atributy: Víra + Vůle

Efekt: Dle hodu na kostkách si sesilatel nebo vybrané osoby může celý herní den přičítat kostky při hodech na jeden primární či sekundární atribut (specifikovaný při nejbližším hodu kostkami): 10: +1 kostka, 20: +2 kostky, 30: +3 kostky. Nelze kombinovat s ochrannou modlitbou (požehnaný nemůže být zároveň ochraňován), a nelze sesílat na zvířata ani monstra. 

Popis: Prosba božstvu, aby obdařilo kněze či vybraného jedince svou přízní.