☘ Přízeň Matky přírody

☘ Přízeň Matky přírody

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: ☀ Přírodní

Atributy: Víra + Vůle

Obtížnost: 10 / 15 / 25 / 50

Efekt: Dle hodu na kostkách si sesilatel nebo vybraná osoba může celý herní den přičítat kostky při alchymii: Více jak 15: +2 kostky, více jak 25: +4 kostky. 

Popis: Druidské kouzlo žádající přírodní božstva o požehnání pro rychlejší růst stromů, bylin a zemědělských plodin, či využití přírodních sil k obraně živých tvorů.

10 (nechat trávu poporůst, dozrát jablko) / 15 (pozvolné tvarování rostlin k výrobě nástrojů) / 25 (využití rostlin k obraně živých tvorů – zábrany z větví a houští) / 50 (požehnaný růst – výrazně zrychluje obnovu zdevastovaného prostředí, například spáleného lesa)