⚜ Magické zrcadlo

⚜ Magické zrcadlo

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: ✨ Smyslová

Atributy: Magie + Smysly

Obtížnost: 20 / 40

Popis: Okénko do objektivní reality (pozorovatel sleduje události jako divadelní scénu). Čaroděj dokáže pomocí zrcadla (či jiné plochy, například klidné hladiny) nahlédnout do minulosti či budoucnosti spjaté s osobou, ke které má sesílatel silnou vazbu (obtížnost 20), nebo vlastní předmět, který je s danou osobou spjat (obtížnost 40 + nutný výzkum). Pro věštění budoucnosti může být kouzlo použito pouze ve vypravěčem vedené hře nebo po domluvě mezi hráči; jinak umožňuje Zrcadlo nahlédnout pouze do věcí minulých (tzn. zobrazí čaroději krátkou událost, která se odehrála v minulosti v některém z témat volné hry).