⚜ Krátkodobé oživení

⚜ Krátkodobé oživení

PovoláníČaroděj (schopnost je nutno herně získat)

Talentová kategorie: žádná

Atribut: Vůle + Magie

Obtížnost: 50

Obrana / útok oživeného = 4 (24 HP)

Popis: Nehumánní, magicky velmi náročné kouzlo z oboru nekromancie, které spotřebuje velké množství energie, a není ho tedy možné udržet příliš dlouho. Výsledek závisí nejen na dobře provedeném kouzle, ale také na stavu oživované mrtvoly. Pokud je již ve stádiu rozkladu bez narušení hlasivek, je možné s mrtvým po krátkou dobu komunikovat a klást mu otázky, není s ním však možné jakkoliv manipulovat. S tělem mrtvým pouze pár hodin je možné dosáhnout i nějakého pohybu, nicméně oživení trvá maximálně jeden den.