⚜ Neviditelnost

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: ✨ Smyslová

Atributy: Magie + Smysly

Obtížnost: 25

Popis: Učiní sesilatele či vybraného jedince neviditelným pro lidské oko. Neviditelný je však stále hmatatelný a může být snadno zviditelněn (např. posypáním moukou, přehozením látky atp).