☘ Prokletí

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: ☠ Černé

Atributy: Víra

Obtížnost: Kněz si hází na víru, protihráč si hází na vůli. Očarování účinkuje, je-li hod kněze vyšší než hod protihráče.

Popis: Rozhněvaný kněz žádá své božstvo o uvrhnutí prokletí na jiného člověka či zvíře. Může jít o cokoliv od bolestivé vyrážky až po proměnu v žábu; nikdy však samotné prokletí nemůže vést ke smrti. Kněz může také vyřknout podmínky, za kterých může být prokletí automaticky sňato (třeba upřímným polibkem z lásky). Prokletí platí až do jeho zrušení splněním podmínek nebo exorcismem, nejdéle však 3 herní dny.