☘ Ovládání elementů

Povolání: Kněz

Atributy: Víra + Smysly

Obtížnost: 40

Popis: Druidské kouzlo umožňující ovládat přírodní elementy; pohybovat větvemi stromů, tvarovat kameny, vytvářet vlny či mlhu, urychlovat růst rostlin, přivolat na moři vítr či třeba zapálit hořlavý předmět.