☘ Ochranná modlitba

Povolání: Kněz

Talentová kategorie: ☸ Podpůrné

Atributy: Víra + Vůle

Efekt: Dle hodu na kostkách si sesilatel nebo chráněné osoby mohou celý herní den přičítat kostky při obranných hodech během konfliktu: Více jak 10: +1 kostka, více jak 20: +2 kostky, více jak 30: +3 kostky. Nelze kombinovat s požehnáním (chráněná osoba nemůže být zároveň požehnána).

Popis: Prosba božstvu, aby nad určitým jedincem drželo po celý den ochrannou ruku.