Magie

Magie

Magie je starodávné umění, které umožňuje pomocí vůle ovládat moci chaosu. Moc zajatá ve formuli kouzla dokáže sloužit k uzdravování, teleportaci, ovládnutí mysli, tvoření iluzí i k ničení. S magickými schopnostmi se musí člověk narodit; takovým dětem se říká Zřídla a jsou vyhledávány ostatními čaroději, kteří je poté vedou ke studiu magie, které jim umožní tyto síly ovládnout…

Zaklínači, čarodějové i kněží mohou v questech i ve volné hře používat určitou formu magie. Jednoduchá kouzla lze v případě konfliktu sesílat jednoduše hodem kostkami podle úrovně dovednosti magie (čarodějové), víry (kněží) a zaklínačských znamení (zaklínači). Jednoduchá nebojová kouzla lze sesílat bez hodů – např. vytvoření pokrmu, oprava oděvu, vytvoření světla etc.

Pro složitější útočná a obranná kouzla platí vlastní pravidla – seznam takových kouzel je k nalezení zde*. Postava může použít libovolné kouzlo ze seznamu s označením její profese.

(* Při hodu na obranu proti specifickému kouzlu si hráč, který se kouzlu brání, háže vždy minimálně jednou kostkou, a to i pokud má u dané dovednosti úroveň 0.)

Pravidla pro jednotlivá povolání

Čaroděj

Čaroděj si pro seslání kouzla s danou obtížností háže tolik kostek, kolik má bodů v Magii + u každého kouzla specifikované druhé dovednosti.

Čerpání moci: Protože čarodějové čerpají Moc potřebnou ke kouzlení z přírodních živlů, mohou jednou za herní den načerpat Moc z určitého živlu v jejich dosahu a počítat si ke všem kouzlům seslaným ten den bonusové kostky podle následujícího pravidla: čerpá-li mág Moc z vody, vzduchu nebo země, hodí si kostkami (dle počtu bodů v Magii) a hodí-li hodnotu vyšší než 10, může si během jednoho herního dne ke všem pokusům o seslání kouzel připočítat +1 kostku. Pokusí-li se čerpat Moc z elementu ohně, v případě úspěchu si přičítá celý den + 3 kostky; vzhledem k nestálé povaze tohoto elementu si však v případě neúspěchu naopak musí celý den – 1 kostku odečítat a zároveň utrpí lehké popáleniny. U mágů často využívajících sílu ohně se po čase objevuje silná závislost na Moci čerpané z tohoto živlu.

U každého kouzla se o jeho seslání může zároveň snažit více čarodějů najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt kouzla je však vždy stejný, nenásobí se).

Kněz

Kněží různých vyznání, stejně jako čarodějové, dokáží ovládat magickou Moc, kterou čerpají prostřednictvím modliteb a meditací, při nichž vstupují do posvátného transu. Pro seslání kouzel s danou obtížností si kněz háže tolik kostek, kolik má bodů ve Víře + u každého kouzla specifikované druhé dovednosti.

Modlitba: Před pokusem o seslání kouzla může kněz meditovat, modlit se nebo přinést božstvu nějakou oběť; ve všech případech si může hodit kostkami (dle bodů ve Víře) a v případě hodnoty vyšší jak 10 si může celý herní den přičítat ke všem modlitbám a kouzlům +1 kostku navíc.

U každé modlitby se o její seslání může zároveň snažit více kněží najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt kouzla je však vždy stejný, nenásobí se).

Zaklínač

Zaklínači dokáží také používat jednoduchou magii pomocí soustředění vůle a užití určitého gesta rukou, a to ve formě sedmi zaklínačských znamení. Pro seslání znamení používá zaklínač dovednost Zaklínačská znamení.

 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

 

 Dovednosti a kostky | Alchymie ⇨


      Průvodce hrou • Úvod do hry • Nová postava • Dovednosti a kostky • Magie • Alchymie • BestiářFAQ