Zaklínač

Zaklínači

 

Zaklínači (hanlivě vědmáci, starým jazykem Vatt’ghern) jsou mutacemi a tvrdým tréninkem modifikovaní lovci nestvůr a jiných nebezpečných živočichů za peníze. Mají mnohonásobně lepší reflexy, sílu a výdrž než normální člověk a jejich metabolismus je rychlejší a odolnější, díky čemuž jsou téměř imunní vůči nemocem a jedům. Jejich smysly jsou výrazně zostřené a mají schopnost používat speciální magická Znamení; mimo to se mohou dožít i více než sta let. Zaklínači jsou však neplodní a jejich sociální a emocionální schopnosti bývají ve většině případů tak trochu podprůměrné.

Následovníky získávají zaklínači téměř ve všech případech tak, že si pod svá křídla berou sirotky nebo hladovějící děti; velké množství mladých zaklínačů je také dětmi Překvapení. Než se dítě stane zaklínačem, musí postupně projít náročnými zkouškami. První z nich je „výběr“, drsný fyzický a psychický trénink kombinovaný se speciální dietou sestávající se ze zvláštních bylin, hub a mechů, kdy množství adeptů umírá na selhání srdce nebo jater. Poté obvykle následuje zkouška trav a zkouška snů, kdy jsou mladému člověku podány extrémně nebezpečné mutagenní látky, které komplexně mění jeho tělo, hormonální systém a metabolismus. Pouze tři z deseti chlapců tuto zkoušku přežijí.

Drtivá majorita zaklínačů jsou muži; žen – zaklínaček je pouze nepatrné množství, neboť ženský organizmus snáší jednotlivé zkoušky mnohem hůře, a proto je-li dítětem získaným Zákonem překvapení dívka, zaklínač ji většinou raději smění s dryádami za chlapce.

Zaklínače lze vždy neklamně poznat podle několika znaků:

  1. Jejich oči jsou zlatě či jantarově zbarvené a podobají se kočičím, v noci světélkují a nedají se přehlédnout.
  2. Díky vytrvalému mutagennímu tréninku jsou schopni pozřít i mírné jedy, včetně jimi vyrobených elixírů či odvarů. Po jejich požití se změna projeví nejen efektem uvnitř těla, ale i fyzicky zvenčí – zčernají jim oči i bělmo, vystoupí tmavé žíly po těle.
  3. Jejich trénink má ale i jiné výhody, jako například rychlejší regenerace vážnějších zranění či že ve zdravém stavu nepotřebují tolik spánku a někdy si vystačí jen s meditací.
  4. Každý zaklínač navíc nosí magický medailon školy, ze které pochází. V současnosti jsou na Kontinentě obnovené všechny zaklínačské školy: škola vlka, škola kočky, škola gryfaškola zmije, škola medvěda a škola mantichory.

 

Zaklínačské školy

 

Škola Vlka

O zaklínačích ze školy Vlka by se dalo říct, že trénují všechny zaklínačské aspekty boje rovnoměrně a ze všech škol jsou nejvíce všestranní. Co se boje s mečem týče, tak zde se primárně zaměřují na sílu a účinnost – jejich cílem je způsobit co největší možné poškození jedním úderem. Přestože udržují rovnováhu mezi všemi aspekty boje, dá se říci že jejich specializací byl právě šerm, neboť všichni známí zaklínači ze školy Vlka byli velmi zruční právě v boji s mečem. Jejich útočištěm je hrad Kaer Morhen v Kaedwenu.

Významní členové: Geralt z Rivie, Vesemir, Lambert, Eskel

 

Škola Kočky

Zaklínači ze školy Kočky zradili školu Vlka a vytvořili si svoji vlastní školu. Členové této školy jsou známí především tím, že se nezdráhali přijímat kontrakty jak na příšery, tak na lidi, tudíž se z nich často stávali žoldáci či nájemní vrazi. Tomu je přizpůsoben i jejich výcvik a styl boje. Ten je založen na elfském stylu, upřednostňující rychlost, preciznost a hbitost a spočívá v tom zasáhnout svého soupeře co nejčastěji, ideálně na kritických místech a zároveň limitovat soupeřovu možnost protiútoku. Vzhledem k tomu, že se z nich často stávali nájemní vrazi, lze se domnívat, že v jejich výcviku figurovalo i plížení či maskování, tedy dovednosti vhodné k lovení lidí.  V boji využívali často také kuši. Lze tedy předpokládat, že jednou z taktik těchto zaklínačů bylo způsobit oběti vážné krvácení a poté vystopovat oběť a učinit smrtící zásah. Zaklínači ze školy Kočky také nosili odpovídající zbroj, která byla zpravidla lehčí než u ostatních škol, což jim poskytovalo větší obratnost a pohyblivost. Je důležité zmínit, že zaklínači ze školy Kočky byli ve velké míře psychopati, blázni či trpěli různými formami vyšinutí. Traduje se, že tyto negativní vlastnosti jsou v podstatě vedlejší účinky speciálně upravených mutací, které se využívaly pouze v této škole.

Škola Kočky byla původně unikátem, neboť neměli hrad, nýbrž karavanu Dyn Marw, která cestovala po světě a tak byli zaklínači této školy ze všech jeho koutů. Karavana je dnes velmi malá a většina koček se usadila na v tvrzi na severu Angrenu.

Významní členové: Brehen, Jad Karadin, Gaetan

 

Škola Zmije

Tato škola údajně vznikla primárně kvůli sběru informací o Divokém Honu. Dá se předpokládat, že mezi jejich doménu patřily jedy, kterými potírali své zbraně. Tato škola je charakteristická tím, že většina jejich členů používala v boji dva krátké meče či dýky, což je pro ostatní školy nezvyklé. Nicméně nebylo to pravidlem, neboť někteří zaklínači z této školy používaly standardní meče, které využívaly ostatní školy.

Jejich pevnost se zřejmě nachází kdesi daleko na Jihu, na území Nilfgaardské říše. Škola byle před dvaceti lety zničena Usurpátorem, ale zaklínači se do ní později vrátili a začali v malém množství cvičit nové žáky. Někteří ze členů této školy se rovněž stávali vrahy, pracující pro císaře Nilfgaardu Emhyra var Emreise. Nicméně je možné, že to bylo čistě z toho důvodu, že jim císař Nilfgaardu slíbil obnovení jejich školy.

Významní členové: Letho

 

Škola Gryfa

Jedná se o pravděpodobně nejstarší zaklínačskou školu vůbec, což lze usuzovat z toho, že i mezi samotnými zaklínači jsou vyprávěny legendy o stoupencích právě školy Gryfa. Jejich styl boje s mečem je zaměřen spíše na boje proti skupinám než na boj s jedním protivníkem. Tento styl se tedy logicky projevuje jako nejvíce efektivní proti příšerám, které se shlukují do skupin, což mohou být například topivci, ghúlové nebo nekkeři. Respektovaní byli však díky jejich studii magie a zaklínačských znamení.

Původním sídlem Gryfů bylo hradiště Kaer y Seren na mořské straně Dračích Hor v Koviru. Hrad byl poškozen a mnoho zaklínačů zemřelo po lavině, kterou možná vytvořili čarodějové, jako pomstu, když je nechtěli pustit do knihovny. Přeživší zaklínači se přesunuli na východ království Cidaris, poblíž hranic s Temerií, kde byla cvičena většina dnešních zaklínačů.

Významní členové: Jiří z Kagenu

 

Škola Medvěda

Taktéž velmi stará zaklínačská škola,  původem z hradu Haern Cadwch z Amellských hor poblíž Cintry. Zaklínači této školi však nebyli schopni vybít skupinu upírů a frustrované obyvatelstvo se proti nim vzbouřilo. Zhruba polovina zaklínačů tou dobou odešla na  Skellige, někde na ostrově Undvik (přesná poloha je stejně jako u ostatních škol pro nezasvěcené neznámá), druhá polovina, leč se ztrátami udržela svůj hrad a mezi skupinami nyní panují nevlídné vztahy.

Je známá především tím, že jako jediná používá těžkou zbroj a specializuje se na silné a tvrdé údery mečem. Zajímavé u této školy je to, že před několika desítkami let náhle drasticky omezila počet nových zaklínačů a věřilo se, že už nežije nikdo, kdo by toto umění předával dále a dlouhou dobu nikdo příslušníka této školy neviděl (nebo při nejmenším o tom nikde nebyli záznamy). Pravda je ovšem taková, že škola nadále funguje stejně jako všechny ostatní, pouze výrazně ubylo procento starších zaklínačů a tím pádem se i zmírnila výuka.

Díky svým původním vazbám na trpaslíky a gnómy ze svého původního domova se stali jedinou školou, která používá těžkou zbroj a specializuje se na silné a tvrdé údery mečem. Naprostá většina zaklínačů ze školy medvěda pak byla vyšší, robustnější postavy a jen málokterý dbal na svůj zevnějšek, takže se zarostlými vlasy a vousy opravdu vypadali jako přerostlí trpaslíci, nebo rovnou medvědi.

Významní členové: Gerd

 

Škola Mantichory

Relativně mladá zaklínačská škola nacházející se na dalekém východě, pravděpodobně až za pouští Haak, čemuž odpovídá i styl boje, který používají. Snad se první zaklínači z této školy inspirovali převelikým množstvím hadů přirozeně se vyskytujících v tomto podnebném pásmu, neboť jejich skutečnou zbraní je velká znalost jedů, které zpracovávají podobně jako škola Zmije na mistrovské úrovni. Zásadní odlišnost je však v tom, že se tato škola zabývá rovněž studiem elixírů, na které se při vykonávání zakázek rovněž velmi spoléhají.

Naprostá většina zaklínačů z této školy jsou tmavé pleti a mluví ještě výraznějším přízvukem. Škola země bojovných žen a zlatých draků také vyprodukovala daleko více zaklínaček, než všechny ostatní školy dohromady. Členové této školy začali s příchodem jara pronikat také z nilfgaardského území do severních království, těžko říct jestli na příkaz císaře, nebo jen z vlastního popudu.

Významní členové: Merten

 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

 

Znamení
Talenty
Alchymie
Zakázky