Alchymie

Alchymie je vznešená věda, která se zabývá přípravou speciálních směsí, petard a substancí, které dokáží pozitivně či negativně ovlivnit toho na koho jsou použity.

Existuje samozřejmě samostatné zaměstnání „Alchymista“, nicméně ji může používat prakticky kdokoliv – od obyvatel, přes čaroděje až po zaklínače, kteří se na svých školách učí vlastní speciální alchymii.

Na umíchání lektvaru není potřeba si házet. Zda postava umí či neumí danou substanci vyrobit se odvíjí od její dovednostní úrovně v alchymii. Pokud tedy má postava v alchymii úroveň druhou, umí vše, co spadá do první a druhé úrovně a prakticky může kdykoliv a kamkoliv jde, počítat s tím, že danou věc u sebe má (odpadá tak tedy potřeba udržování inventáře).
Existují samozřejmě jistá omezení – někdy je například potřeba herně získat recept…

Je možné investovat talent postavy do alchymie. Postava pak umí vše až po svou úroveň a ještě o úroveň výše. A také tu máme sedmou úroveň přístupnou jen takovýmto postavám.

Pokud je v poznámce u dané substance uvedeno „Potřeba herně získat recept“, musíte nejprve získat recept od Vypravěče, nebo od jiného hráče, který ji od Vypravěče získal, případně požádat vedení o schválení získání receptu na základě vaší hry. Získané recepte prosím zapisujte to svého inventáře v kartě postavy.

Používání alchymistických udělátek

V první řadě je potřeba počítat s tím, že užití dané věci spotřebuje jednu ze dvou povolených akcí na post, a je tedy nutné si vše důkladně promyslet. Bonusy elixírů platí vždy jeden herní den.

Máte-li 1.-3. úroveň v Tělesné konstituci, tak krom petard smíte používat maximálně 2 substance najednou (například dva elixíry, elixír + olej na meč atd.) a než použijeme třetí, neutralizovat účinky předchozích (ano požití neutralizující látky vyruší oba účinky, pokud šlo o požité boostery). Meč musí být před potřením novým olejem pro změnu vyčištěn a i toto ubírá akci v postu (akce na vyčištění + akce na potření).
Na 4.-5. úrovni Tělesné konstituce se limit navyšuje na 3 substance najednou.
Na 6. úrovni Tělesné konstituce můžete použít až 4 substance najednou.

Navíc jsou všichni také omezeni tím, kolik bodů mají v konstituci – tolik poživatelných substancí mohou použít za den.

 

Běžná alchymie

Substance

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
1VlhaNeutralizuje účinky nepříliš závažných otrav. Pokud by to nebylo výslovně řečeno, tak Vlha by měla léčit většinu otrav. Doporučujeme herně kombinovat s léčením.
Ženské slzyNeutralizují účinky alkoholu a jiných drog.
2Hasící lahvičkaSměs rychle a velmi účinně hasí plameny. Pozor, vše zůstává horké.
Potřeba herně získat recept
OhňostrojSměs látek umožňujících vytvořit efektní ohňostroj.
Smradlavá bombaV nádobce se po smíchání krystalů a kyseliny utvoří velice smrdící plyn (sirovodík), který se po rozbití uvolní do okolí. Všichni s nosem budou mít tendenci opustit zasažený prostor, u slabších jedinců je opustí i obsah žaludku.
Všichni v zasaženém prostoru mají tendenci místo opustit a také si háží na Tělesnou konstituci (3) proti zvracení. V případě neúspěchu přichází o jednu akci.
3Uspávací plynPrůzračná látka, která se velmi snadno odpařuje a ochlazuje okolí. Vdechování par vede k celkové anestezii. Používá se jako filmový chloroform.
Pro uspání člověka je nutné hodit si na Zručnost + Plížení proti jeho Všímavosti + Smyslům.
4Tekutý oheňSamozápalná směs, která je schopná hořet i pod vodou. Zasažení se zkoušejí uhasit Obratností proti hodnotě 10, nuceně se hasí každou volnou akcí, dokud se neuhasí
5TrhavinaVelmi silná trhavina vhodná k bourání. Síla výbuchu záleží na užitém množství, jeden díl trhaviny stačí na proražení otvoru o velikosti 1x1m či k narušení stability části budovy. Hod na inteligenci (správné rozmístění trhaviny) proti hodnotě 10, zda se odpal povede.Potřeba herně získat recept
Jedová lahvičkaPři smíchání dvou substancí vznikne jedovatá tekutina. Při požití nastává nevolnost, zvracení. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, při hodnotách 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Potřeba herně získat recept
6Transmutace kovůLegendární alchymistická reakce umožňující trvalou přeměnu kovu na zlato či stříbro.
7PanaceaLegendární všelék účinkující na všechny choroby.Potřeba herně získat recept
Dech životaLegendární schopnost vdechnout života neživému předmětu – ten poté plní rozkazy svého stvořitele.Potřeba herně získat recept
El IksirLegendární substance jejíž pravidelné užívání zastavuje stárnutí a prodlužuje život.Potřeba herně získat recept

Elixíry

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
2Feromony zvířatSnižuje šanci útoku a povšimnutí si u zvířat. Hod 1d6 proti hodnotě 3 v každém kole stráveném v jejich blízkosti, při přehození zvířata neútočí.
3Feromony slabých monsterSnižuje šanci útoku a povšimnutí si u slabých monster. Hod 1d6 proti hodnotě 3 v každém kole stráveném v jejich blízkosti, při přehození monstra neútočí.Síla viz bestiář
4Elixír Raffarda BíléhoPo požití velmi rychle léčí zranění. Léčí středně těžké zranění (efekt léčení = 25).
Odvar de VriesUmožňuje vidět tepelné stopy, včetně neviditelných či nehmotných tvorů.Potřeba herně získat recept
5Feromony silných monsterSnižuje šanci útoku a povšimnutí si u monster. Hod 1d6 proti hodnotě 3 v každém kole stráveném v jejich blízkosti, při přehození monstra neútočí.Síla viz bestiář
6Mistrovský elixír Raffarda BíléhoPo požití zázračně léčí zranění. Léčí těžká zranění (efekt léčení = 35).Potřeba herně získat recept

Petardy

Při použití petard si dotyčný hází na zručnost, zatímco atakovaný odpovídá hodem na obratnost (úhyb) či konstituci (účinek přestojí).

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
1Bouchací kuličkyObdoba třaskaviny v menším balení, tedy bezpečnější a jednodušší na výrobu. Produkují hlasitou ránu a trochu kouře, dají se tedy užít k odvedení pozornosti či naštvání sousedů. Pokud vybouchnou v něčí blízkosti, zasažený ztrácí na celý herní den 1 kostku ve smyslech. Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 15.
Šrapnelová petardaŠrapnelová petarda, vynikající k ničení hnízd a nor monster. Letící úlomky bomby mohou způsobit značné zranění, v případě okřídlených monster jejich uzemnění potrháním křídel s automatickou ztrátou 1 kostky.
2DýmovniceJedná se o váček, který po zapálení produkuje oblak hustého dýmu. Dým dráždí oči a nutí zasažené ke kašli. Zasažení si odečítají -2 body k dalšímu hodu, pokud měli zakrytá ústa, -4 body pokud ne (postava se rozkašle). Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 10.
Ohnivá koulePři výbuchu rozptýlí prášek, který vzápětí vzplane. Hoří velmi krátce, působí pouze lehké popáleniny, má zastrašující efekt. Zasažený si odečítá -2 body na další hod.
3Vylepšená dýmovniceKuličky, fungující jako normální dýmovnice, nárazem prasknou a vyvalí se z nich kouř. Zasažení si odečítají -3 body k dalšímu hodu, pokud měli zakrytá ústa, -5 body pokud ne (postava se rozkašle). Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 15.
4Žíravá petardaPři výbuchu rozptýlí žíravý prášek leptající všechno mokré (oči, ústa, propocenou uniformu). Zasažený ztrácí -5 bodů k dalšímu hodu.
5Jedová petardaPři výbuchu rozptýlí oblak jedovatého prášku. Dráždí oči, při vdechnutí nastává nevolnost, zvracení. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, na 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Potřeba herně získat recept
6Dwimeritová bombaVýbuch dwimeritových úlomků, které blokují magii a některé schopnosti příšer (pokud mají v bestiáři uvedeno, že je na ně účinná dwimmeritová bomba). Čaroděj se může pokusit efekt dwimeritu potlačit hodem na magii, dle počtu kostek – 1 (4), 2 (8), 3 (12), 4 (16), 5 (20), 6 (24).Potřeba herně získat recept

Zaklínačská alchymie

Speciální odvětví, kterému jsou zaklínačští učni vyučováni po zkoušce trav. Odvary a elixíry mohou díky mutacím používat bezestrachu, zatímco nezaklínači, kteří by tak chtěli učinit, riskují otravu až smrt (proto si ve hře hází na konstituci, zatímco zaklínači nemusí). Pro veřejnost jsou recepty těchto substancí obvykle tajemstvím a pokud je chce nezaklínačská postava vyrábět, musí nejprve herně získat recept (respektive důvěru nějakého zaklínače, který se o ně podělí).

Zaklínačské elixíry

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
1
Konstituce proti 5
Bílý medNeutralizuje dříve požitý elixír.Nepočítá se do limitu požitých substancí
VlaštovkaVýrazně urychluje hojení vnějších i vnitřních zranění. Vrací hráči 1 ztracenou kostku jednou za tři kola.
KosatkaDovoluje uživateli déle vydržet s dechem pod vodou. Žádaným efektem je taktéž lepší zrak při ponoru. Doba, tj. počet kol, po kterou je uživatel schopen zůstat pod vodou se rovná úrovni jeho konstituce krát dva.
Bílý racekBolest zmírňující rekreační halucinogen.
2
Konstituce proti 8
ŠvalecZvyšuje zaklínačovu odolnost vůči kyselinám, žíravinám a neguje jejich účinky.
Kočka Umožňuje vidět i v absolutní tmě. +1 kostka ke Smyslům.
VlkVylepšuje koordinaci a koncentraci. +1 kostka ke Zručnosti.
Žlatá žluvaZvyšuje zaklínačovu odolnost vůči jedům, taktéž neutralizuje veškeré jejich účinky.
3
Konstituce proti 12
ŤuhýkVyvolá značnou bolest u protivníka působícího fyzické zranění. Připraví-li protivník hráče o kostku – sám si jednu ubere.
Černá krevMění zaklínačovu krev v prudký jed, který po požití zraňuje nekrofágy a upíry, kteří v důsledku otravy ztrácejí 1 kostku.
4
Konstituce proti 16
BlizzardZlepšuje reakce a pohyblivost. +1 kostka k Obratnosti.
Petriho filtrZvyšuje moc znamení. +1 kostka ke všem hodům na Znamení.
KopřivkaSilnější verze Vlaštovky, která navrací 2 kostky jednou za tři kola, nicméně narušuje zaklínačovu schopnost soustředění. Zaklínač není schopen užívat během boje jakákoliv znamení.
5
Konstituce proti 20
HromVýrazně zvyšuje sílu a umožňuje vstup do bojového transu. +1 kostka k Síle.
PuštíkZlepšuje výdrž a pozornost. Ideální pro probdělou noc. +1 kostka ke Konstituci.
6
Konstituce proti 25
ÚplněkZvyšuje zaklínačovu vitalitu. Zaklínač ignoruje ztrátu prvních dvou kostek v souboji.Potřeba herně získat recept
6Mariborský lesZvyšuje maximum energie a tím přidává +1 akci navíc pro užití znamení. Platí na všechna následující kola.

Zaklínačské odvary

Pro výrobu odvarů je potřeba nejprve dané monstrum ve hře ulovit a získat z něj suroviny. Následně má zaklínač k dispozici dvě dávky odvaru.

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
4z lešijeZvyšuje bystrost a moc znamení, +1 kostka ke znamením a smyslům.
ze sukubyZvyšuje sexuální apetit a požitek ze sexu. Také +2 kostky na pokusy ke svádění a smyslům.
5z gryfaZvyšuje zaklínačovu odolnost podle utrpěného zranění. (-1 kostka = +2 body k obraným hodům, -2=+3 body, -3=+4 body, -4=+5 bodů, -5=+6 bodů, -6=+7 bodů)
z běsaZvyšuje sílu a odolnost, +2 kostky ke konstituci a síle.
z mlhavceZvyšuje moc znamení, +5 bodů ke všem hodům na Znamení.
z polednicePoskytuje uživateli imunitu na hypnózu, omráčení, slepotu.
z vodnicePokud uživatel nepřišel o žádnou kostku, přidává si ke každému hodu na útok zbraní +2 kostky.
6z elementálaZvyšuje odolnost proti fyzickým útokům. Za každou 6, kterou soupeř hodí na útok si odečítá hodnotu 3.
z katakanaZvyšuje uživatelovu bystrost v boji. Za každou 6, kterou zaklínač hodí na útok (mimo znamení) si přičítá hodnotu 3.
z půlnočniceZvyšuje výdrž a pozornost v noci, +5 bodů ke všem hodům na konstituci od západu slunce až do prvního kokrhání.
z přeluduZvyšuje zaklínačův um v užívání znamení. S každou druhou ztracenou kostkou vyvolá samovolně Quen bez přidané hodnoty (nepočítá se jako akce).
z vlkodlakaSnižuje únavu do takové míry, že je uživatel schopen běžet i dlouhé vzdálenosti bez známek únavy. Také zvyšuje uživatelovu obratnost. +3 kostky konstituce, +3 kostky obratnost.

Zaklínačské petardy

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
1SamumVýbuch vyvolá omračující záblesk a zvuk, který je schopen na moment vyřadit i většinu monster. Zasažený ztrácí jednu akci na dané kolo. Lze negovat hodem na konstituci proti hodnotě 10.Použití výhradně zaklínačem
ÚlŠrapnelová bomba, vynikající k ničení hnízd a nor monster. Letící úlomky bomby mohou způsobit značné zranění, v případě okřídlených monster jejich uzemnění potrháním křídel s automatickou ztrátou 1 kostky.
2Měsíční prachVýbuch stříbrných úlomků či prachu, stříbro blokuje schopnosti monster a dočasně jim zabrání v transformaci.
3Tančící hvězdaMá na svědomí ohnivý výbuch, pokud zasáhne svůj cíl, postava ztrácí kostku za prohrané kolo a navíc každé další kolo automaticky jednu kostku. Může se pokusit plameny uhasit hodem na obratnost (hašení rukama, válení se) proti hodnotě 10.
Dračí senPetarda vzduchem rozšíří hořlavý plyn, který je sám o sobě jen nepříjemný. Pokud je však zapálen, vyvolá explozi a chvíli hoří. Zasažená postava ztrácí každé další kolo automaticky jednu kostku. Může se pokusit plameny uhasit hodem na obratnost (hašení rukama, válení se) proti hodnotě 15.
4Ďáblova peckaVýbuch jedovatého plynu vyvolá u zasaženého otravu. Dráždí oči, při vdechnutí nastává nevolnost, zvracení. Pokud cíl zasáhne, postava ztrácí kostku za prohrané kolo a k tomu si na začátku každého kola háže 1d6, na hodnotách 1-3 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 4-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20).
Severní vítrPokryje oblast výbuchu vrstvou ledu. Účinně hasí i silné ohně. Zasažený ztrácí jednu akci na dané kolo. Lze negovat hodem na sílu proti hodnotě 20.

Zaklínačské oleje

Potřebná úroveňNázevÚčinekPoznámka
XY jsouinsektoidi, nekrofágové, drakovití, prokletí, přízraky, upíři, ogrovití, hybridi, elementálové, relikty - viz Bestiář
1Hnědý olejVyvolá u zasaženého krvácení. Protivník ztrácí -4 body u všech hodů po celý herní den. Efekt lze negovat hodem na konstituci proti obtížnosti 15.
Cifridský olejVyvolává u zasaženého ohromnou bolest. Protivník v dalším kole ztrácí jednu akci. Efekt lze negovat hodem na konstituci proti obtížnosti 15.
2Slabý olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +2
Slabá Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +2
3Oběšencův jedVyvolává u zasaženého otravu. Zasažený si háže na začátku každého kola 1d6, na 1-2 ztrácí jednu kostku. Efekt vyprchává ve chvíli, kdy zasažený hodí hodnotu 3-6. Ztráta kostky/kostek trvá do konce herního dne.
Lze vyléčit magií jakožto středně těžké zranění nebo protijedem (pokud je povaha jedu známa a daný člověk si hodí na alchymii a zručnost více než 20). Neefektivní proti příšerám.
4Střední olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +4
Střední Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +4
5Silný olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +6
Silná Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +6
6Nejsilnější olej proti XYPostava si přidá k hodu na útok proti danému druhu +8
Nejsilnější Falčina krevPostava si přidá k hodu na útok proti lidem +8
7ArgentiaZvyšuje efektivnost jak stříbrných tak ocelových mečů proti všem příšerám. Ocelové zbraně zbavuje penalizace. K hodům na stříbrnou zbraň přidává +10.