🗡 Odzbrojení

🗡 Odzbrojení

Povolání: Neomezeno

Atributy: Boj se zbraní / Boj beze zbraně + Zručnost

Obtížnost: Útočník háže na Boj se zbraní / Boj beze zbraně + Zručnost, obránce na Boj se zbraní + Obratnost.

Popis: Je-li pokus o odzbrojení úspěšný, obránce ztrácí přístup ke zbrani, jež mu byla sebrána. Může pokračovat bojem beze zbraně, případně použít jinou zbraň, pokud ji má odůvodněně k dispozici.