Dovednosti a kostky

Herní systém

Krom textového roleplaye tvoří důležitou součást hry také herní systém, který je inspirován stolními hrami na hrdiny, například Dračím Doupětem.  Ve hře je tak možné házet virtuálními kostkami, které pomáhají spravedlivě určit výsledek souboje nebo třeba rozluštění úkolu ve vypravěčem vedeném dobrodružství. Každá postava má rozličné dovednosti, které si může hráč v průběhu hraní vylepšovat. Čím více bodů nějaká postava v určité dovednosti má, tím více kostkami si může při řešení nějakého konfliktu či úkolu házet a tím větší šanci má, že se jí daná věc podaří.

Dovednosti

Každá postava ve hře má určité dovednosti a schopnosti, které určují, jaká je a co všechno umí. Dovednosti jsou dvojího typu: primární a sekundární.

a) Primární – určují, jaká postava obecně je: Tělesná konstituce, síla, obratnost, zručnost, smysly, inteligence, vůle a společenskost.
b) Sekundární – to jsou pak konkretizované dovednosti a znalosti (například boj se zbraní, lov, diplomacie,..)

Seznam všech primárních i sekundárních dovedností naleznete ve svém uživatelském panelu na fóru v záložce profil, kde si do jednotlivých schopností můžete rozdělovat získané dovednostní body.

Na začátku hry máte k dispozici 20 dovednostních bodů, další body pak získáváte za úspěšně odehrané dobrodružství vedená vypravěčem (questy a eventy). Dovednostní body můžete získat také za vymyšlení a vedení vlastního questu. Dovednosti si můžete vybírat libovolně, musí však u vaší postavy dávat smysl a korespondovat s tím, co je uvedeno v herní kartě. (Jakmile si jednou body rozdělíte, nelze je znovu přesouvat bez povolení administrátora).

Každá dovednost má 6 úrovní – čím vyšší úroveň, tím je postava v dané dovednosti lepší. Každá úroveň však stojí více dovednostních bodů, než ta předchozí:

Čím vyšší úroveň dovednosti je, tím více dovednostních bodů stojí její vylepšení na další úroveň: Vylepšení na PRVNÍ úroveň stojí 1 dovednostní bod, vylepšení z první úrovně na DRUHOU stojí 2 dovednostní body, vylepšení z druhé úrovně na TŘETÍ stojí 4 dovednostní body, vylepšení ze třetí na ČTVRTOU úroveň stojí 8 bodů, vylepšení ze čtvrté na PÁTOU úroveň stojí 12 bodů a vylepšení z páté na ŠESTOU úroveň stojí 16 bodů. Pokud tak chce hráč vylepšit své postavě nějakou dovednost z nuly rovnou na nejvyšší úroveň, musí utratit dohromady 43 bodů.

Co se jazyků týče, systém je mírně upraven. Rodný jazyk není třeba bodovat vůbec. Nicméně každý další už ano. V tomto případě jsou ale úrovně jen tři, respektive čtyři – nula značí absolutní neznalost, jednička pak znalost velmi omezenou, dvojka už umožňuje běžnou komunikaci a trojka prakticky perfektní znalost na úrovni rodilého mluvčího. Cena úrovní je stále stejná. Pokud jste například trpaslík, který ovládá jak trpasličtinu tak obecnou řeč, jednu z nich si vždy musíte obodovat (nebo oželit). Důležité je to především u postav, které pochází z jiných částí mapy, než na kterých se hraje – tehdy je nutné si obodovat obecnou řeč, která se zde používá, nebo smířit s tím, že do začátku bude vaše postava čelit komunikačnímu bloku.

Rozlišujeme především Obecnou řeč a Starší mluvu. Každá sorta nelidí ovšem ovládá také vlastní dialekt a existuje i dialekt Nilfgaardský, Zerrikánský a Skelligský…

Kostky

Krom číselného vyjádření schopností jednotlivých postav se dovednosti využívají především jako výchozí hodnoty při hodu virtuálními šestistěnnými kostkami, které zajišťují dynamickou hru a faktor náhody. Ve hře se využívají dva principy hodu kostek – hod na obtížnost nebo hod na konflikt. V obou případech platí, že výška úrovně dovednosti = počet kostek, kterými hráč hází.

Hod kostkami se provádí při psaní nového příspěvku – stačí stisknout tlačítko „dice“ a mezi tagy vepsat „xd6„, kdy x = počet kostek: to znamená, že pokud chcete hodit 3 kostky, nahradíte x číslem 3. Hotový hod kostkou připravený k odeslání pak bude vypadat takto: [dice]3d6[/dice]. Nelekejte se zdánlivé složitosti, dle libosti si házení kostkou můžete jen tak otestovat v sekci Pískoviště.

A takhle vypadá hod po odeslání příspěvku:

dice2

Hod na obtížnost

Hod na obtížnost potkáte téměř výlučně v úkolech (questech) v sekci Questy a eventy. Slouží k určení toho, zda-li vaše postava dokáže zdárně překonat nějakou obtížnou překážku nebo vyřešit nějaký problém. Do hry ho téměř vždy uvádí vypravěč daného questu. Je na vypravěči, zda se rozhodne situaci řešit pomocí kostek, nebo pouze roleplayem.

Při hodu na obtížnost vypravěč určí číselnou obtížnost dané situace a dovednosti, které hráč může využít pro jeho vyřešení. Hráč si hodí tolika kostkami, jakou úroveň dané dovednosti má jeho postava.

Je-li součet hodu stejný nebo vyšší než vypravěčem daná obtížnost, překážku úspěšně překonal, je-li nižší, nepodařilo se mu to. Jak se celá situace vyřešila nebo nevyřešila shrnuje opět vypravěč.

Příklad (zjednodušený): Vypravěč: Ocitnete se před omšele vyhlížejícími dveřmi opatřenými kovovým zámkem. Vypadají, že se budou moct dát vykopnout – v tom případě si hoďte na sílu proti 5. Pokud by někdo chtěl zkusit zámek vypáčit, může si hodit na páčení + zručnost proti 10.
Hráč A: Zkusím zámek vypáčit. /Hráč A má Páčení na úrovni 1 a Zručnost na úrovni 2, hází tedy celkem třemi kostkami. Hodí dohromady číslo 9./
Hráč B: Rozběhnu se a zkusím dveře vykopnout. /Hráč B má sílu na 4. úrovni, hází tedy čtyřmi kostkami a hodí hodnotu 12./
Vypravěč: Zámek se vypáčit nepodařilo, ale když na ně B nasadil hrubou sílu, snadno povolily v pantech a vy jste tak mohli vstoupit do další místnosti…

Hod na konflikt (1v1)

Hod na konflikt můžete potkat jak ve vypravěčem vedených dobrodružstvích, tak ve volné hře. Slouží k objektivnímu řešení konfliktů ve hře, nejčastěji u soubojů. Použít by je měl také každý hráč, který se chystá ve volné hře učinit něco proti jinému hráči (např. ho okrást nebo ho přepadnout).

Ve volné hře se řeší konflikty mezi dvěma hráči bez vypravěče, a to tím způsobem, že hráči se přehazují navzájem každý svou jednou vhodnou dovedností primární a sekundární (tzv. kombinovaný hod), jejichž úroveň opět značí počet házených kostek. Jaké dovednosti v jednotlivých kolech použije, si hráč může sám vybrat (při pěstním souboji si může hodit na boj beze zbraně a sílu, při uhýbání před pěstí zase na boj beze zbraně a obratnost. Vždy však vybrané schopnosti musí odpovídat také roleplay. Při dobrém roleplayi si můžete klidně v pěstním souboji hodit na rétoriku a pokusit se protivníka přesvědčit, jak jsou vlastně ty rvačky nesmyslné). Smrt či trvalé následky po prohře v souboji jsou možné pouze po domluvě mezi hráči.

Dle domluvy můžou hráči při souboji odehrát:
a) jedno kolo (v tom případě prohrává ten, kdo hodil nižší číslo),
b) více kol – v tom případě vždy hráč, který v předchozím kole prohrál (týká se i nepovedených kouzel, modliteb a znamení), přichází o jednu kostku k veškerým svým hodům (platí i na hody z ostatních dovednostních kategorií – pokazím kouzlo = ubírám kostku i do fyzických) na celý zbytek souboje a je zraněný. Ten, kdo první přijde o všechny kostky, prohrává (tzn. už nemá žádnou použitelnou schopnost, která by mu dovolila házet více kostek, než kolik si jich musí odečítat). Souboj nebo kolo vždy shrnuje hráč, který to kolo prohrál (tzn. ten, kdo prohraje, popisuje své zranění,  samozřejmě v souladu s tím, o co se útočník snažil) a zároveň začíná další kolo (útočí). V případě příliš dlouhého trvání se mohou hráči na výsledku souboje domluvit mimoherně.

Výjimku z tohoto pravidla kombinací tvoří jen určitá znamení a kouzla, která mají určena dovednost, kterou se lze proti nim bránit. V tom případě lze házet jen na jednu dovednost (např. protivník proti vám použije Aard, který má určeno, že se mu lze bránit hodem proti konstituci). Toto pak zjistíte v našem seznamu kouzel, modliteb a znamení.

Příklad (zjednodušený): Hráč A: „Cos to řekl o mé matce?“ Oženu se po B pěstí. (1. kolo: Hod na Boj beze zbraně a sílu na úrovni 1 a 2, hází tedy třema kostkami. Padlo 10.)
Hráč B: Leknu se a pokusím se uhnout. (Obratnost a boj beze zbraně, obojí na úrovni 1, hází dvěma kostkami. Padlo 6.)
Hráč B: Dostal jsem takovou mezi oči, až se mi zatmělo. Zavrávoral jsem a rukou jsem načrtl ve vzduchu znamení Aard ve snaze odhodit A co nejdál ode mě. (2. kolo: Zaklínačská znamení na úrovni 3, Mínus 1 kostka z předchozí prohry, hází tedy dvěma kostkami. Padlo 8.)
Hráč A: Když vidím, že B nějak divně máchá rukou ve vzduchu,pokusím se do něj vrazit celou svou vahou, abych ho vykolejil. (Tělesná konstituce na úrovni 3, hází třemi kostkami. Padlo 7.)
Hráč A: Nebyl jsem dost rychlý a náhle cítím, jak mě neviditelná síla zvedá a odhazuje, až jsem zády vrazil do zdi,… 

Princip házení kostkami je opravdu jednoduchý, i když napoprvé může působit složitě. Nejste-li si něčím jistí, neváhejte se na chatu zeptat „starších“ hráčů, moderátorů nebo administrátorů. Pokud si při nějaké potyčce ve volné hře nevíte rady, přizvěte ke hře spoluhráče, kteří vám jistě s kostkami pomůžou. Na fóru najdete ve speciální sekci také modelové příklady, na kterých můžete vidět celý systém dovedností, kostek, magie i alchymie „v praxi“ 🙂 – nicméně jsou ještě podle starého systému, který jel na hody bez kombinací, takže k tomu nutno přihlédnout. 

Hody v Eventech a Questech

Tohle je speciální případ. Vše určuje vypravěč – nač si hodit a co přehodit. Takovým hlavním pravidlem týkajícím se soubojů proti NPC (ať už jde o příšeru nebo bandity) je, že lze házet jen na jeden obranný a útočný atribut (to znamená, že nelze použít Quen a zároveň uskakovat, je však možné použít Quen a zaútočit). Všechny ostatní náležitosti pak ošetřuje a shrnuje vypravěč.

Pokud vypravěč neurčí jinak, samozřejmě.

Nutno dodat, že zde také existuje systém penalizace za použití ocelové zbraně proti příšeře. V takovém případě je výsledný hod navíc dělen na polovic. Nutno na to myslet především v případě, že se vrhnete na některou z Oxenfurtských zakázek, ale také v Questech i Eventech.

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to ve všech typech soubojů / plnění úkolů.

 

(Pro zpestření hry lze kostky využít například třeba i pro hazardní hry, jako třeba kostkový poker, Jehož pravidla naleznete zde.)

Nová postava | Magie ⇨


          Průvodce hrou • Úvod do hry • Nová postava •  Dovednosti a kostky • Magie • Alchymie • BestiářFAQ