Běh času a typy her

Pro volnou hru platí, že jeden herní den (HD) trvá skutečných 14 dní. Zároveň však měsíc ve hře trvá také reálný měsíc (a rok, reálný rok), což by znamenalo že jeden měsíc v herním světě má pouze dva dny. Není tomu však tak a hráči mohou počítat s tím, že mezi jednotlivými herními dny uběhne vícero dní, které neodehrajeme. Tudíž se může každý zařídit podle toho, jak mu to vyhovuje a začít další herní den, jako by následoval hned po předchozím, nebo si tam vsunout několikadenní mezírku (dík tomu se můžete každý den objevit třeba na opačném konci země, ačkoliv by jinak přesun pěšky trval třeba týden nebo tam lupnout dění z čerstvě odehraného questu, eventu či osobky – viz níže).

Elfský kalendář, kterým se řídíme v zaklínačském světě pak má deset měsíců. To, jak zhruba odpovídají našim reálným měsícům lze vykoukat z následujícího obrázku. Nový rok přitom připadá na začátek měsíce Saovine (reálný začátek listopadu). Pro hráče jako takové, to ale příliš důležité není a vystačí si klidně s tím, když vědí, jaké je roční období.

V průběhu roku probíhá také několik rozličných svátků, které lze připodobnit k reálným keltským zvyklostem. Vedení se přitom snaží každý z nich skutečně oslavit prostřednictvím volnoherních eventů.

Tradičně se jedná o příchod jara – Imbaelk, Letní slunovrat – Belleteyn, oslavy sklizně – Lammas, a svátek mrtvých – Saovine.

To jaký rok, roční období, herní den a počasí panují, se vždy dozvíte na fóru.

 

Typy hry

 

Nejdůležitějším faktorem hry je tzv. Volná hra – postavy se setkávají v rámci místností na fóru, řídí se plynutím dnů, změnami počasí a interagují mezi sebou, jak jen uznají za vhodné. Čas od času je může pozlobit nějaký z vypravěčů, velké zásahy to ovšem nebývají.

Výjimkou jsou volnoherní eventy. Což jsou děje řízené vypravěčem, ovšem stále v rámci herních topiců a zpravidla trvají jeden až dva herní dny. Většinou se jedná o dříve zmíněné oslavy, nebo další malé události, jako jsou turnaje, trhy… někdy ale vypravěč zahraje i na ostřejší notu. Ve všech případech se mohou účastníci těšit na odměnu v podobě bodů.

V rámci volné hry mohou dobrovolníci navíc plnit zakázky a vydávat se na lov. Na ten vypravěč také dohlíží, i když nemusí přímo zasahovat. I za tuto aktivitu účastníkům náleží bodová odměna. Aktuální zakázky jsou vypsány zde.

A konečně Questy. Vypravěčem/hráčem vedený děj, ke kterému dochází ve speciálních questových tématech. Každá postava se může zúčastnit jen jednoho Q v jednu chvíli (aby měli v ostatních Q šanci i jiné postavy), pokud se neřekne jinak, může však i nadále hrát ve volné hře či osobkách, což nám umožňuje právě ono zařízení běhu času, který ve hře funguje. Odměna je v tomto případě jistá, pokud postava Quest dokončí, však může být menší v případě výpadků v aktivitě.

Pokud si chcete odehrát něco z minulosti, nebo nestíháte tempo čtrnáctidenního střídání dní, můžete si zažádat o Osobní hru. Opět to bude od volné hry oddělené téma, ve kterém si sám se sebou či vybranými parťáky budete pomaličku hrát cokoliv, co vás napadne (samozřejmě v rámci mezí). Nicméně za tuto aktivitu se odměny obvykle nerozdávají.

A nakonec Celoforové eventy. I ty se uskutečňují v oddělených tématech. Jedná se vlastně o takové větší a komplexnější questy, které ovšem mohou vést jen členové vedení, popřípadě vybraní jedinci (zatímco Quest může vést kdokoliv, hned jak mu je schválen). Cesta k jejich konci by měla být otevřená, nikoliv nalinkovaná a v neposlední řadě – výsledek by se měl projevit na dění ve hře. Může například ovlivnit politickou situaci, způsobit velkou katastrofu etc.