Kostky a souboje

Virtuální kostky pomáhají spravedlivě určit výsledek souboje, úspěch při použití dovednosti či pořadí v případě účasti v soutěži. Můžete jimi také oživit vlastní volnou hru: na rozdíl od her s vypravěčem si však pravidla úspěchu či neúspěchu určujete sami. Každá postava má rozličné dovednosti, které může hráč postupem času vylepšovat. Čím vyšší úroveň postava v určité dovednosti má, tím má i více kostek a větší šanci, že při řešení daného konfliktu, úkolu či aktivity uspěje.

Kostky

U hodů kostkami obecně platí, že úroveň dovednosti = počet kostek, kterými hráč hází.

Hod kostkami se provádí při psaní nového příspěvku – stačí stisknout tlačítko „dice“ a mezi tagy vepsat „xd6“, kdy x = počet kostek: to znamená, že pokud chcete hodit 3 kostky, nahradíte x číslem 3. Obecně používáme pouze kostky šestistěnné, vyjádřené v kódu číslem 6.

Hotový hod kostkou připravený k odeslání pak bude vypadat takto: [dice]3d6[/dice]. Pokud již odeslaný post editujete, nemůžete hod bez zásahu moderátora měnit nebo mazat a bude se vám zobrazovat jako [dice]0[/dice] – ničeho se nelekejte, fórum si váš hod stále pamatuje. Házení kostkou si můžete libovolně otestovat v sekci Pískoviště.

Zde, jak použít tlačítko a vepsat kód:


Jak bude vydařený hod vypadat v postu na fóru:

Hod na náhodu ve volné hře

První a nejjednodušší využití kostek tkví v tom, že si prostě „na něco“ hodíte a dle výsledku hodu budete postupovat. Můžete si tak svépomocí velmi snadno zpestřit hru. Když leze postava na strom, praskne pod ní větev nebo ne? Hod může pomoci také při nerozhodnosti, jak se vaše postava zachová dál. Zkusí třeba ve vypjaté situaci kolegovi jednu vrazit, nebo ne? Stačí si stanovit pravidla (např. liché číslo je ano a sudé ne, 1 – 3 je ano a 4 – 6 ne), neherně si hodit a nechat kostky rozhodnout za vás.

Pro zpestření hry lze kostky využít i pro hazardní hry jako třeba kostkový poker, jehož pravidla naleznete zde.

Hod na obtížnost a na soutěže

Tento druh hodů využijete při hrách s Vypravěčem nebo při určování výsledků soutěží při oddechovějších hrách. Zde už si hráč nevolí obtížnost, ale je předem daná. Prakticky slouží k překonávání překážek a různých úkolů.

Při hodu na obtížnost vypravěč určí číselnou obtížnost dané situace a dovednosti, které hráč může využít pro jeho vyřešení. Hráč si hodí tolika kostkami, jakou úroveň dané dovednosti má jeho postava. Pokud nemá k dispozici žádnou kostku v dané dovednosti nebo kombinaci dovedností, může si stále hodit jednou kostkou.
V případě kombinace dovedností, kdy má hráč obodovánu pouze jednu dovednost a v druhé nemá kostky, hází si pouze kostkami jedné dovednosti, žádná kostka za nulu v druhé dovednosti se mu nepřičítá.

Je-li součet hodu stejný nebo vyšší než vypravěčem daná obtížnost, překážku úspěšně překonal, je-li nižší, nepodařilo se mu to. Jak se celá situace vyřešila nebo nevyřešila shrnuje vypravěč. Existují i překážky, které může překonávat více postav současně – v takovém případě se jejich hody mohou sčítat (i toto ale rozhoduje vypravěč).

Příklad (zjednodušený): Vypravěč: Ocitnete se před omšele vyhlížejícími dveřmi opatřenými kovovým zámkem. Vypadají, že se budou moct dát vykopnout – v tom případě si hoďte na sílu proti 5. Pokud by někdo chtěl zkusit zámek vypáčit, může si hodit na páčení + zručnost proti 10.
Hráč A: Zkusím zámek vypáčit. /Hráč A má Páčení na úrovni 1 a Zručnost na úrovni 2, hází tedy celkem třemi kostkami. Hodí dohromady číslo 9./
Hráč B: Rozběhnu se a zkusím dveře vykopnout. /Hráč B má sílu na 4. úrovni, hází tedy čtyřmi kostkami a hodí hodnotu 9./
Hráč C: Pomáhám hráči B a kopu do dveří s ním. / Hráč C má sílu na 1. úrovni, hází jednou kostkou a hodí hodnotu 3./ (9+3 = 12 -> >10)
Vypravěč: Zámek se vypáčit nepodařilo, ale když na ně B a C nasadili hrubou sílu, snadno povolily v pantech a vy jste tak mohli vstoupit do další místnosti…

Hod na konflikt (Hráč proti hráči)

Hod na konflikt můžete potkat jak ve vypravěčem vedených dobrodružstvích, tak ve volné hře. Slouží k objektivnímu řešení konfliktů ve hře, nejčastěji u soubojů. Použít by je měl také každý hráč, který se chystá ve volné hře učinit něco proti jinému hráči (např. ho okrást nebo ho přepadnout).

Ve volné hře se řeší konflikty mezi hráči bez vypravěče. Každý hráč si při střetu háže na kombinaci vhodné primární a sekundární dovednosti, nebo se pokouší seslat konkrétní speciální schopnost, však řídí se pravidlem 1 kolo = 1 akce. Pokud nefiguruje úspěšný speciální efekt (například paralýza), kolo prohrává ten, kdo hodil nižší číslo. Pozor, u některých speciálních schopností či při použití alchymie je určen způsob, jakým se druhá postava musí bránit!

Jaké dovednosti v jednotlivých kolech použije, si hráč může sám vybrat (Při pěstním souboji si může hodit na boj beze zbraně a sílu, při uhýbání před pěstí zase na boj beze zbraně a obratnost. Vždy však vybrané schopnosti musí odpovídat také roleplay. Při dobrém roleplayi si můžete klidně v pěstním souboji hodit na rétoriku a pokusit se protivníka přesvědčit, jak jsou vlastně ty rvačky nesmyslné.) Smrt či trvalé následky po prohře v souboji jsou možné pouze po domluvě mezi hráči.

Při skupinových soubojích se sčítají hody všech hráčů na jedné straně s hody všech hráčů na straně druhé. Ztráta jedné kostky postihuje nejprve prvního hráče v pořadí, v případě další prohry druhého hráče v pořadí a tak dále.

Dle domluvy můžou hráči při souboji odehrát:

a) jedno kolo – v tom případě prohrává ten, kdo hodil nižší číslo nebo úspěšně aplikoval speciální efekt, kterému se druhý hráč neubránil,

b) více kol – jednotlivá kola číslujeme a každý, kdo předchozí kolo prohrál přichází o jednu kostku k veškerým svým hodům a na celý zbytek souboje a je vyčerpaný / zraněný (platí i na hody z ostatních dovednostních kategorií – pokazím kouzlo = ubírám kostku i do fyzických). Ten, kdo první přijde o všechny kostky, prohrává (tzn. už nemá žádnou použitelnou schopnost, která by mu dovolila házet více kostek, než kolik si jich musí odečítat). Souboj nebo kolo vždy shrnuje hráč, který to kolo prohrál, včetně svých zranění, samozřejmě v souladu s tím, o co se útočník snažil.

Příklad (zjednodušený): Hráč A: „Cos to řekl o mé matce?“ Oženu se po B pěstí. (1. kolo: Hod na Boj beze zbraně a sílu na úrovni 1 a 2, hází tedy třema kostkami. Padlo 10.)
Hráč B: Leknu se a pokusím se uhnout. (Obratnost a boj beze zbraně, obojí na úrovni 1, hází dvěma kostkami. Padlo 6.)
Hráč B: Dostal jsem takovou mezi oči, až se mi zatmělo. Zavrávoral jsem a rukou jsem načrtl ve vzduchu znamení Aard ve snaze odhodit A co nejdál ode mě. (2. kolo: Zaklínačská znamení na úrovni 3, Mínus 1 kostka z předchozí prohry, hází tedy dvěma kostkami. Padlo 8.)
Hráč A: Když vidím, že B nějak divně máchá rukou ve vzduchu, pokusím se do něj vrazit celou svou vahou, abych ho vykolejil. (Tělesná konstituce na úrovni 3, hází třemi kostkami. Padlo 7.)
Hráč A: Nebyl jsem dost rychlý a náhle cítím, jak mě neviditelná síla zvedá a odhazuje, až jsem zády vrazil do zdi,… 

Hody v boji s NPC

Hráč si při střetu s NPC háže na kombinaci vhodné primární a sekundární dovednosti, nebo se pokouší seslat konkrétní speciální schopnost. Každé monstrum a NPC má své rozmezí kostek, kterými v obraně a útoku disponuje (to určuje buďto majitel NPC, vypravěč nebo bestiář). Tento počet kostek vynásobený 6x představuje počet jeho životů (dále HP). NPC, které má tři kostky má tedy zároveň i 18HP. Nejsou-li dovednosti NPC specifikovány konkrétně, pak jsou jejich primární atributy rovny polovině obrany zaokrouhlené dolů. To je aplikovatelné například při hodech na obranu vůči kouzlům, znamením a petardám.

NPC a hráč se v kolech střídají a oba mohou použít maximálně dvě akce na post (1 akce/kolo), včetně speciálních schopností. Pokud kolo prohrává hráč, ubírá si kostku. Pokud kolo prohrává NPC, odečítá si HP a to dle rozdílu mezi hodem svým a hráčovým. Při poklesu HP na 0, NPC dle záměru útočníka prohrává či umírá.

Při skupinových soubojích se porovnávají hody všech hráčů s hody všech NPC. Prohrají-li kolo hráči, ztráta jedné kostky postihuje nejprve prvního hráče v pořadí, v případě další prohry druhého hráče v pořadí a tak dále. Pokud tak určí vypravěč, je možné odehrát skupinový souboj pouze na jedno kolo.

Pokud je NPC monstrum zmíněné v bestiáři, je nutné na něj použít stříbrnou zbraň. Pokud hráčova postava takovou zbraň nemá, hráčovy hody proti monstru se půlí.

Příklad (zjednodušený):Na hráče A zaútočil pes s 1 kostkou – má tedy 6HP. Hráč A si hází na kombinaci boje s dýkou (2 kostky) a obratnosti (1 kostka). Dohromady má tedy 3 kostky.
Pes: Se rozebíhá a útočí hodem jednou kostkou, padlo mu 4.
Hráč A: Věří si a místo obrany jde do protiútoku. Třemi kostkami hází 9. / 9-4=5 -> Pes s HP klesá na 1 HP! (6-5)
Pes: Dává se na útěk, hází jednou kostkou 6.
Hráč A: Je naštvaný a psa pronásleduje, aby jej dorazil, hází 8 / 8-6 = 2 -> Pes s 1 HP j zabit. 

I když může princip házení kostkami napoprvé působit složitě, v praxi je opravdu jednoduchý. Nejste-li si něčím jistí, neváhejte se na chatu zeptat „starších“ hráčů, moderátorů nebo administrátorů. Pokud si při nějaké potyčce ve volné hře nevíte rady, přizvěte ke hře spoluhráče, kteří vám jistě s kostkami pomůžou.

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to ve všech typech soubojů / plnění úkolů.