⚜ Transformace

⚜ Transformace

Povolání: Čaroděj

Talentová kategorie: ⌛ Fyzická

Atributy: Magie + Smysly

Obtížnost: 15 (částečná přeměna v rámci druhu)25 (kompletní přeměna v rámci původního druhu) / 35 (přeměna v jiný druh). V případě, že je transformace nedobrovolná, krom hodu na obtížnost si oba hráči hází také na vůli

Popis: Umožňuje kompletní či částečnou přeměnu člověka či zvířete. Může jít o změnu částečnou (například změna barvy vlasů či skrytí vzhledových nedostatků), ale i o změnu kompletní (z člověka na úplně jiného člověka; z člověka na zvíře; v případě zvířete na jiné zvíře – to si však vždy nechává myšlení původního druhu). Transformace je vždy reversibilní libovolným mágem (opět hodem na magii + smysly proti obtížnosti 15/25/35).