Bridget

Herní karty všech aktivních i neaktivních postav ve hře.
Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 13
Registrován: 26 dub 2019, 21:29

Bridget

Příspěvek od Bridget » 26 dub 2019, 22:17

Jak Fíreanovi "okořenit" život?

Jméno: Bridget

Rasa: Člověk (trávu ještě nevyzkoušela, takže zatím nedotčená, nezmutovaná)

Povolání: Dítě překvapení (co není překvapením v pravém slova smyslu)
Spolucestující zaklínače postupem času se měnící na zaklínačku v zácviku
Dá-li vyšší moc a přežije zkoušku trav, budoucí zaklínačka školy vlka

Víra: Zatím zná málo svět a neví, čemu by měla věřit. Nezbývá jí, než věřit Fíreanovi

Věk / datum narození: na začátku 8 let, narozena v zimě 1266

Loajalita: Především si musí zvyknout, poznat svoje okolí. Postupně si ale pěstuje přátelské pouto k Fíreanovi, jeho prostřednictvím potom určitý jistý vztah k dalším zaklínačům školy vlka.

Vzhled:
Bridget je zatím pomenší holčička. Není zvlášť vytáhlá ani vzhledem ke svému věku. Jak moc poroste do výšky v dalších letech, to čas teprve ukáže. Dá se očekávat, že vysoká jako věž určitě nebude, dosáhne spíše veskrze průměrného tělesného vzrůstu. Do šířky by neměla růst více, než odpovídá její výšce. Měla by zůstat špíše v užších hubenějších dimenzích. O výrazném vývinu svalů se u ní zatím nedá mluvit, nicméně co není, může být. U svalů záleží mnohem více na podstoupeném tréninku, než na dosaženém věku. Výše popsané dispozice z ní aktuálně dělají lehkou pružnou i rychlou potvůrku, což se trochu promítá do mírně neposedného chování. Ostatně nenajdete jediné dítě schopné celý den sedět a mlčky naslouchat jiným. Žádné větší jizvy zatím neutrpěla.

Bridget není žádná mimořádná kráska, na druhou stranu její podoba může snadno utkvět v paměti. Obličej je kulatý, se stále zaoblenými dětskými tvářičkami. Obličej rámují středně dlouhé tmavě blonďaté vlasy. Vlasy v téhle délce je těžší svázat, pročež při pohybu vždy i bez většího větru částečně povlávají. Trochu větší šedé oči můžou někomu připadat smutnější. Oproti tomu do kulata vykrojené rty se neustále zdají hrát v lehkém úsměvu. Sem tam se její rty skroutí do podkůvky, není to tím, že by Bridget dělání obličejů vyloženě zneužívala. Brada je mírně protáhlého tvaru, nos širší, jakoby rozplácnutější. Užší klenuté obočí má barvu shodnou s vlasy. Oděna chodí různě, zatím nemá žádný vyhraněný styl odívání. Spíše se musí spokojit s oblečením, které je k dispozici, nebo právě po ruce. Touha nikoliv jen malých holčiček po zásobě pěkných šatů je v této chvíli pouhopouhým snem.

Povaha:
Nejen vzhled, také její povaha se teprve formuje do konečné podoby a v dalších letech se bude postupně vyvíjet. Zatím je její život spojený hlavně s poznáváním nových věcí. Od opuštění rodného domu se nacházející prakticky všude okolo ní. První krůčky má za sebou, teď musí objevit skutečný svět, získat nějakou tu praktickou zkušenosti. Zapomínat nesmíme ani na teoretické znalosti. Vždyť Bridget stále neví všechno podstatné o zaklínačích, natož aby uměla všechno, co má umět správný zaklínač. Poznávání nových věcí pro ni bude spojeno s příjemnými i nepříjemnými pocity. S obojím se bude muset nějak vyrovnat. Až zjistí, co všechno zaklínačské řemeslo obnáší, možná že pro ni bude všechno jednodušší a možná taky nebude. Jistá míra přirozené zvídavosti, obvykle doprovázená dětskou představivostí jí nechybí, což by mohlo učení hodně napomoci. Bridget se poznávání nových věcí určitě bránit nebude, byť malé děti rády poznávají tak trochu po svém.

Zvídavost samozřejmě není jediným projevem dětské povahy. Jakožto dítě může Bridget vykazovat některé další nedostatky související s nezralostí věku. Např. může být netrpělivá, může některé věci vidět dětskýma očima, rozumějte zjednodušené. Podrobování se pravidlům je totiž u malých dětí relativní. Přesto se v obecné rovině nejedná o problémové dítě. Jen budete potřebovat trpělivost, až bude chtít kde jakou věc vysvětlit. případně bude nutné mít po ruce vhdoná zdůvodnění. Porozumění s kladnou motivací ji mohou pomoci nasměrovat ke správnému cíli. S rostoucím věkem budou její cíle stále konkrétnější, a pokud tomu bude vyšší moc nadále nakloněna, budou splývat s jednotlivými kroky zaklínačského výBrcviku.

Historie:
Osudové příběhy se často opakují a takových, jež mají za společného jmenovatele lidskou zlobu, byste se na prstech sotva dopočítali. Teď si asi řeknete, že zaklínači většinou nejsou v jádru zlými bytostmi a o zaklínači Fíreanovi, že to platí dvojnásob. Jenomže zaklínač Fírean paradoxně nebyl tím, kdo osud malé Bridget ovlivnil nejvíce. S jejím osudem si ještě o něco více pohrála vůle vrchnosti. Zbylé okolnosti pak byly popostrčeny samotným osudem, jež dokázal probudit pud sebezáchovy, prozřetelnost a možná i jedno vlídnější lidské, přesněji řečeno zmutované já.

Bridget se narodila do rodiny brašnáře, žijícího v jedné větší vesnici v Aedirnu. Vesnice ležela v kraji relativně blízkém Dol Blathana, kde panstvo neznalo lítost, skrze nervy jitřené pravidelnými potyčkami s výbojnými elfy. Někteří si svou nelibost vybíjeli, pokud potkali někoho z nelidí, jiní odírali svoje podané, i když to mnohem častěji byli lidé. Dostat se s panstvem do křížku tedy nebylo těžké.
Na onoho brašnáře právě v té době dolehly dvě pohromy najednou. Tou první byla tíživá finanční situace. Následkem nepříliš vynášejícího řemesla chudnul natolik, že se musel přechodným půjčováním na lichvářský úrok zadlužit. A právě tím na sebe přivolal druhou pohromu. V zápětí se totiž dostal do křížku s místním panstvem. Jakmile se zadlužíte, může to s vámi jít čím dál víc z kopce. Zadlužený brašnář přestával být schopný plnit požadavky vrchnosti. Neplníte-li požadavky vrchnosti, jste už jen krok od přímého protivení se jí.

Na zdejším pánovi leželo rozhodnutí o způsobu potrestání brašnáře. Brašnář ho zapřísahal, aby mu nebral život ani majetek, neboť jen s jejich pomocí může svým závazkům v budoucnu dostát. Šlechtic mu s potměšilou radostí vyhověl. Napadlo ho totiž ještě přísnější exemplární potrestání. Brašnář měl doma malou dcerku jménem Bridget, milovanou tak říkajíc nad život i majetek. Velmož proto rozhodl o lhůtě kdy musí brašnář začít plnit svoje povinnosti, plus vynahradit ty předešlé, přičemž zástavou bude místo cenné věci jeho dcera Bridget. Jestli brašnář své povinnosti vůči vrchnosti nesplní, může ji nechat vyhostit, nebo libovolně rozhodnout o jejím osudu. I kdyby přišel o jednoho poddaného, jiným poddaným by ukázal, zač je toho loket. Brašnářovi se naneštěstí nezačalo dařit tak rychle, aby dokázal velmožem stanovenou lhůtu dodržet. Snad byl v té době velmož k nepříčetnosti opilý, snad byl přesvědčen, že stvořil velkorysý kompromis. Každopádně definitivně zpečetil odloučení Bridget od jejího otce. Brašnáři, jemuž byly odpuštěny drobnější nedoplatky na daních, či vykoupení z povinností, bylo nařízeno zůstat v Aedirnu. Bridget bylo dovoleno rozloučit se s otcem, načež musela do pěti dnů opustit panství, případně ještě lépe odejít zAedirnu vůbec. Velmož v afektu prohlásil, že je mu vlastně jedno, co s ní bude. Ať si ji klidně vezmou kuplíři, ať si ji klidně odvedou komedianti. Když mu ji pak přijdou ukázat, on z toho bude aspoň něco míét.Jakkoliv rodina toužila zůstat pohromadě, brašnář si nemohl dovolit odporovat novým rozkazům, jakkoliv by dávaly jen malý smysl. S odchodem Bridget se musel smířit. Jak se však ukázalo, Bridget si neodvedli ani kuplíři, ani komedianti. Odešla z vesnice bok po boku se zaklínačem.

Zaklínač Fírean souhrou náhod navštívil hostinec ve vesnici kde brašnář s Bridget bydleli. Měl zde jednat o odměně za nedaleko vykonanou práci, související mimo jiné s bezpečím místních vesničanů. Ať už zabije jakoukoliv potvoru, zaklínač nemyslí pouze na peníze, nýbrž na povinnou zodpovědnost vůči výkonu svého povolání. Tj. není nutné dlouho popisovat, jaké mají zaklínači rituály. Zaklínače Fíreana v tomto ohledu okolnosti předběhly. Příležitost se mu otevřela, sotva stačil pomyslet na vyslovení zaklínačské hádanky. Ve vesnickém hostinci se mohl doslechnout o brašnářově neštěstí. Jelikož byl brašnář v hostinci osobně přítomný, prosil zaklínače, aby se Bridget ujal. Cestuje-li malé dítě samotné, je stejně předem napůl odsouzeno k násilné smrti. Pakliže se cesty dívky se zaklínačem brzy nerozdělí, patrně vyšší moc jejich osudy propojila.

Zbývající aktéři se cítili situací zmatenější bezmála nad brašnáře. Zvlášť Bridget z celé záležitosti pranic nechápala. Nevěděla, nakolik se stala nástrojem cizí vůle, nevěděla, co obnáší vykročit po boku zaklínače na stezce, sotva si uvědomovala, co by se z ní mohlo vyklubat, jestli se vydá do světa spolu se zaklínačem. Bylo jí řečeno pouze to, že musí odejít ihned, protože krom zaklínače nikdo jiný dost daleko z dosahu místního velmože necestuje. Ke cti zaklínače Fíreana je nutno dodat, že brašnářovi nabídky nezneužil. Za vykonanou práci přijal pouze přiměřenou finanční odměnu. Brašnářovy náznaky týkající se spojitosti tohoto dítěte s osudem v dotyčné hospodě v Aedirnu nahlas popřel. Přislíbil poskytnuout doprovodit do bezpečí za hranice vlivu místního velmože. Převzetí starosti o dítě však přislíbit nemohl.

Dalšího dne za časného rána se započalo putování dvojice poutníků napříč Aedirnem. První fáze společného putování se protáhla až do dalšího dne. Teprve další den v poledne Fírean spravedlivě uznal odstup od hranice s Dol Blathana za dostatečný. Odpoledne dorazili do menšího městečka, kde Fírean hodlal Bridget bez větší ztráty času zanechat. Poté by mohl zrychlit svou cestu napříč Aedirnem. Jeho cílem byl totiž sousední Kaedwen, přesněji řečeno mířil přímo na Kaer Morhen. Na hradišti zaklínačů měl Fírean k vyřízení jakési běžné záležitosti, při čemž mu obyčejná malá holka nemohla být nijak nápomocná. Naopak se nabízela otázka, zda je vhodné, aby Bridget, jež zaklínačovo putování jen zpomalovala náležela k těm, kdo poodhrnou roušku tajemství. Jak se ukázalo, věci se oproti Fíreanovu plánu vyvinuli trochu jinak. V městečku se vyskytli další zájemci o práci zaklínače, co se nedali jen tak odbýt. Tentokrát Fírean zakázku nepřijal, neshledal ji opodstatněnou. Naléhání zájemců ho nicméně připravilo o hodně času. Nakonec znovu narazil na Bridget, toulající se po ulicích bez cíle a bez úspěchu. Všude ji odmítali, leckde se na ni dívali přezíravě. Hladový krk děvčátka bez valných zkušeností se nechtělo živit nikomu. Zaklínač Fírean znovu ustoupil o jeden pomyslný krok. Smířil se s prodloužením pomalejšího cestování. Věřil ve více štěstí při dalším pokusu zanechat Bridget na pospas někomu jinému. Jenže neúspěšný pokus najít pro Bridget střechu nad hlavou se vícekrát opakoval. Bezmála totéž následovalo jak v Aedirnu, tak později v první vesnici za hranicemi Kaedwenu.

Zaklínač Fírean stál před závažným rozhodnutím. Pokud by dívenku nyní ponechal jejímu osudu, nemusel se s ní vláčet přes celý Aedirn. V opačném případě by s Bridget musel cestovat dál a dál. Alternativně se nabízelo přenechat Bridget dryádám. I tato možnost Zůstala nevyužitá. Ten s kým se odvážíte vykonat týden dlouhou cestu, ten s kým strávíte během cesty většinu času, pro vás přestane být úplně cizí člověk. Třebas to stále není váš přítel, víte o něm mnohem více, než o náhodných kolemjdoucích, s nimiž se míjíte na městském rynku. Je mnohem těžší zradit ho, vykašlat se na jeho osud, obrátit se k němu zády. Fírean sám možná neměl úplně jasno v tom, proč opuštění Bridget, jíž po kapkách, ale přece začínal přivykat, stále ještě odkládal.


Schopnosti a dovenosti
Primární schopnostii
]TĚLESNÁ KONSTITUCE: 1
SÍLA: 1
OBRATNOST: 2
ZRUČNOST: 1
SMYSLY: 2
INTELIGENCE: 2
VŮLE: 1
CHARISMA: 1
Sekundární schopnostii
Boj se zbraní (zaklínačské meče prozatím spíše dřevěné): 1
Boj beze zbraně: 1
Plavání: 1
Šplhání: 1
Plížení: 1
Všímavost:[/color] 1
Přesvědčivost: 1
Nerozdělené body: 5

Poznámka k dovednostem
Pokud správně počítám bylo rozděleno 16 dovednostních bodů. Byly rozděleny atributům., které může mít skoro každý člověk bez zvlášť intenzivního výcviku. Může je mít čaroděj, může je mít zaklínač... Navíc se jedná o schopnosti, jež jsou často bodobané přednostně.
4 zbývající h body byly stranou ponechány záměrně. Jakékoliv vlastnosti se dítě musí teprve naučit používat. Dobře vidí, ale neví kam se dívat. Neumí jezdit na koni, neumí bojovat. Tyhle vlastnosti bude postava zlepšovat v průběhu hry, takže uplatnění zbývajícíc čtyř bodů je otázkou času. Bude jich využito dodatečně na ty schopnosti, jichž se hra bude týkat.
Naposledy upravil Bridget dne 26 kvě 2019, 10:00, celkově upraveno 5
Bridget
Musí se vyrovnat cestováním i osudem, pak se může začit učit. Pokud zvládne vše, včetně zkoušky trav, bude z ní zaklínačka.

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 140
Registrován: 16 úno 2016, 23:48

Re: Bridget

Příspěvek od Sygnia » 27 dub 2019, 11:06

Poprosím o úpravu jednoho bodíku, rozdělených jich je 16 (obratnost stojí 1 + 2 body), tak prosím jen dopiš, že ty nerozdělené jsou 4.

Jinak jsem PRO :)

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 424
Registrován: 19 dub 2016, 13:40

Re: Bridget

Příspěvek od Zenn » 27 dub 2019, 13:23

SCHVÁLENO
27.4.2019

4. postava Dremy

Obrázek

Obrázek
Pro postavu:

Za hraní s vypravěčem:

Questy:

červen 2019

| +
- Aukce za trest - probíhá

PS. nemrkejte na mne ;)


Zpět na Kartotéka přijatých postav

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků