Thyanna de Wrenne

Herní karty všech aktivních i neaktivních postav ve hře.
Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 50
Registrován: 09 dub 2019, 18:23

Thyanna de Wrenne

Příspěvek od Thyanna » 10 dub 2019, 19:00

Obrázek

Obrázek

RASA
člověk s kapkou elfské krve
POVOLÁNÍ
studentka oxenfurtské univerzity, příležitostně si vydělává zpěvem
VĚK
velmi mladé nevinně vyhlížející děvče, jež už se pomalými krůčky blíží k dospělosti (1258)
LOAJALITA
Ke své rodině a zemi, kde se narodila
VÍRA
Nedalo by se o ní říct, že by byla vyloženě silně věřící, ale skrze výchovu a postavení věřit musí, tak jako celá její rodina, byť v tom sama ještě nemá tak úplně jasno. Každopádně věří ve velkou nespoutanou fantazii, přírodě a jejím zákonům.

V Z H L E D
Na Thyanně se sice elfský původ projevil dostatečnou měrou, ale nápadných elfských rysů by si dokázal všimnout jen velice dobrý pozorovatel, jenž by přesně věděl kam zaměřit svůj zrak a co přesně hledat. Má dlouhé a husté vlnící se kadeře v barvě mědi, sem tam protknuté světlejšími pramínky shlukující se kolem oválného obličeje, kde pozvolna přechází do sytých odstínů živého ohně. Jediným viditelnějším znakem elfského původu, o němž by se dalo hovořit jsou zlehka zašpičatělé uši, jež jsou vždy pečlivě částečně skryty pod nezkrotnou zrzavou záplavou splývající po celé délce zad. Jinak se moc od lidských dívek neliší, snad jen tím nezanedbatelným kouzlem éteričnosti pocházejícího z poloviční elfské krve, projevující se i na jejím dívčím mladistvém půvabu a jemně řezaných obličejových rysů. Dokáže se pohybovat s vrozenou ladností a tichostí, jako by snad při chůzi našlapovala na špičky, avšak kouzlu a kráse sličného lidu se vyrovnat nedokáže - ne že by snad po tom tak moc toužila. K její smůle, i přestože se snaží, aby tomu tak nebylo, zůstává tou neobyčejnou a mysticky vyhlížející dívkou, protože ne všechno se dá schovat pod vrstvy oblečení. Alespoň že ty vlasy se dají schovat pod čepec, kdyby je ovšem schovávat chtěla.
A nakonec za trochu pozornosti jistě stojí i mandlovitě protáhlé oči, jež zdobí světlou dívčí tvář poprášenou pihami. Dvě safírově modré a průzračné hlubiny, v nichž se zrcadlí až dětská radost a nadšení ze života. V pronikavém pohledu lze velmi snadno odhadnout, v jakém rozpoložení se právě nachází. Co se týče tělesné konstituce, tak Thyanna se svou výškou sotva pokořuje hranici sto šedesáti pěti centimetrů. V podstatě je to takový skřítek, co se umí suverénně ztratit v davu, a využít to ve svůj prospěch, když potřebuje. Je zdravě štíhlá, její postava má šlachovitý základ a vyznačuje se dlouhými končetinami s delšími prsty.
Za zmínku pak stojí i její hlas; lehce zastřený a na dívku posazený o něco níž, avšak melodicky znějící. Svým zpěvem dokáže své obecenstvo potěšit, okouzlit a snad až uhranout, jak dokonale zní.

P O V A H A
Thyannu si lze snadno zamilovat na první pohled, třebaže si o ní budete pravděpodobně myslet, že je to tak trochu ztřeštěný blázen, který je v jednom kuse radostně rozverný a směje se snad každé legrácce, až ve vás vzbudí dojem, že snad neexistuje nic, co by brala opravdu vážně, anebo budete překvapeně a s údivem otevírat ústa nad tím, co vám právě sdělí, a jak. Její bezbřehá fantazie nezná mezí. Podlehnete tedy jejímu kouzlu a příběhům, které znějí tak krásně a poutavě, až se vám u nich zatají dech a s dychtivou zvědavostí budete netrpělivě čekat na pokračování, třebaže se to zdá možná až příliš neuvěřitelné, že by se snad něco takového mohlo doopravdy stát? Thyanna však dokáže zaujmout a upoutat pozornost, má to v sobě, jako kdyby přesně věděla, o čem mluví a vypráví. Někteří si mohou myslet, že vědomě lže, neboť její příběhy mnohdy nejsou zase tak pravdivé a podložené skutečností... ale záleží na vás, jestli uvěříte a o tom to právě je. Je to o fantazii, kreativitě a o tom, že má hlavu v oblacích, jako kdyby ani nechtěla dospět a vzdát se svých barevných zářivých snů.
Je tak čistá a nevinná, že o jejím ryzím charakteru nemůže být pochyb, leč je možná pro některé až moc bezprostřední a otevřená. Je to však mladé děvče, poněkud naivní, co má srdce na dlani a jasnou otevřenou mysl bez nějakých předsudků vůči lidem a dalším jiným rasám. Miluje dobrodružství, které by nejraději zažívala každý den a nejlépe každou vteřinu svého života. Snad jako kdyby pro takové chvíle opravdu žila a uměla si je užít plnými doušky, nebo aspoň tak, jak se dá. Je laskavá, vlídná a pro milé slovo nemusí chodit příliš daleko, aby jím obohatila den každého, kdo se k ní namane, nebo se jí zalíbí. A že není zase tak těžké a složité si získat její náklonnost a přízeň, ačkoliv co se týče mužů a chlapců, je poměrně plachá a zdrženlivá.
Všechno prožívá naplno, intenzivně a velmi hluboko, jako kdyby neexistovalo nic jiného, než jen zážitky a prožitky, jež se pevně vryjí do paměti a tam zůstanou jako krásné vzpomínky. Působí snad až pohádkově, když začne vyprávět a nahlas snít, snad jako kdyby to doopravdy prožila a mluvila z vlastních zkušeností, ale je to její bujná fantazie, se kterou občas přehání, protože některé věci jsou dle jejího mínění až moc všední a šedivé. A ona je přeci rozená vypravěčka, pod jejímž brkem ožívají nejrůznější postavy a stvoření, kterým umí svým uměleckým spisovatelským umem vdechnout život.

R O D I N A
Rodina de Wrenne se řadí k významným vlivným rodům na severu, ačkoliv jeho příslušníky lze nalézt i v jiných koutech světa. Jejich hlavním domovem, takříkajíc základnou je obrovský bohatý dům v Oxenfurtu, ve městě, které žije kulturou i uměním, jenž je rodině velmi blízké. Někteří členové se mu dokonce i věnují, i když jsou to převážně ženy, jež často dědí hudební sluch a celkově mají cit a talent v uměleckém směru. Muži se zpravidla věnují šermu a bojovému umění, zřejmě i z toho důvodu, aby mohli ochránit dámy svých srdcí.
Přesto se v rodině drží tajemství v podobě nemanželského dítěte, o kterém se nikdo mimo rodinný kruh nesmí dozvědět. Byla by to skvrna na jinak naprosto čistém rodinném štítu, na rodině, která dodržuje tradice i zvyky.
V rodinném domě můžeme nalézt obrovskou knihovnu, v níž lze nalézt skutečné skvosty z uměleckých děl, ale i co se týče historie a podobných svazků. Dále pak nejrůznější relikvie a poklady, které se dědí po generacích a jsou to velmi vzácné kousky, jenž rozšiřuje i sám Edmond, jenž má sám pro tyto věci slabost.
Rodinní příslušníci | +
Obrázek
Hodně času věnuje své práci, která se mu stala jeho koníčkem. Je to cestovatel a badatel, který má slabost jak pro knihy a svitky, tak různé relikvie a poklady, za nimiž i cestuje. A pokud se mu naskytne příležitost, rád i takové věci kupuje, aby si mohl doplnit svou sbírku nejrůznějších vzácných věcí, které již získal. Má velmi vytříbený vkus, cit pro detail a nespokojí se jen tak s něčím obyčejným. Nutno podotknout, že si dost jasně a zřetelně uvědomuje svoji významnou pozici v rodině. Rozhodně by nikdy nedopustil, aby se stalo něco, co by nějakým způsobem mohlo poškodit jméno rodiny, třebaže ve svém životě udělal něco, čeho sice nelituje, ale moc dobře ví, že to nebylo správné.

Edmond je čestný, zásadový a ve svém jádru dobrý muž ryzího charakteru, kterému na rodině velmi záleží, ale pro Thyannu má opravdu velkou slabost. Ne, že by své další děti neměl rád, má je rád všechny a udělal by pro ně první poslední. Mimoděk je to výborný šermíř.
Obrázek
Zvláštní žena, u které nelze říct, že by dělala vyloženě ten nejlepší dojem. Tedy, ne že by se neuměla chovat ve společnosti, ba naopak se chová velmi společensky a podle etikety. Jen je maličko strojená, občas až moc chladná a přísná, ale pořád je to velmi působivá dáma. Jen ne každý ji má skutečně rád a zamiluje si ji na první pohled. S Edmondem už si nijak zvlášť blízcí nejsou, jestli si teda vůbec kdy byli. Jejich sňatek byl dopředu domluvený, ještě když byli malými dětmi a trvalo pak dlouho, než si k sobě našli cestu. Nebo alespoň něco společného, co by je spolu pojilo. Tím pojidlem se staly až děti, na kterých jim oběma velmi záleží, jen kdyby nebylo události, která Taewen pořád leží v žaludku. Smířila se s tím, že se její manžel zamiloval někde jinde, ale když do jejího domu přinesl cizí dítě se slovy, že je jeho, brala to jako ránu pod pás. Čas však rány otupěl, zjemnil ostré hrany, ale i tak nemá k Thyanně tak blízko, jako ke svým synům, především pak ke svému nejmladšímu. Charakter nemá tak ryzí a čistý, naopak ve svém nitru schovává svou štědrou dávku zákeřnosti, pramenící z ublíženosti, které se nezbavila.


Obrázek
Nejstarší syn, následník svého otce, budoucí hlava rodiny. Dalo by se říct, že po svém otci zdědil nejen něco po vzhledové stránce, ale i po té povahové. Vlastně je takovým pravým odrazem svého velkého otce, kterého má v úctě a zdá se, že bude kráčet v jeho šlépějích, ač co se týče šermu, tam toho zřejmě moc nepodědil. Everard se však snaží, a chce, aby byla na něho rodina právem pyšná, z toho důvodu na sobě dře a nespokojí se jen se snahou, neboť jsou pro něho důležité výsledky. Momentálně je zasnoubený s mladou šlechtičnou (Elea), se kterou si rozumí, i přestože je jejich budoucí sňatek domluvený.
Mimochodem je ze všech synů nejpohlednější, většinou se za ním otočí nejedna žena, a když byl mladší, byly ženy jeho největší a nejzranitelnější slabinou. Rád využil svého vzhledu i postavení, když to šlo, ale popravdě, ani se nemusel zase tak moc snažit, aby některou slečnu dostal tam, kam chtěl.
Obrázek
Elegán s dlouhými vlasy, na druhou stranu výborný šermíř, kterému nevadí, když se umaže. Ať už od vlastní krve, nebo prachu. Je to tak trochu divoch, který moc dopředu nepřemýšlí a bere věci tak nějak na lehkou váhu. Je naprostým opakem svého staršího bratra, který je na rozdíl od něj klidný, rozvážný a jde si za svým cílem. V Yvainovi dřímá nespoutaná divokost, jenž se potřebuje vybít na cvičišti, kde je mu nejlépe. Totiž to, co opravdu nemá rád, je ta přetvářka mezi smetánkou, nastrojené šaty a úzkoprsost, která je vlastní snad každému šlechtici.
On se zrodil pro dobrodružství, pro cestování a plutí po moři. Moře, nespoutané a rozbouřené jako jeho srdce.
Obrázek
Nejmladší člen rodiny, který je celý po matce. Umí být dost nepříjemný a jsou chvíle, kdy je až přehnaně rozmazlený, za což může matčina péče, neboť mu chce dopřát všeho, co si sám přeje, nebo spíše, co si sám umane. Nicméně se umí moc dobře chovat ve společnosti, v níž na sebe rád poutá pozornost. Už ve svém raném věku dbá na to, jak vypadá, a současně i na to, co má na sobě a z jaké látky, neboť on přeci musí mít jen to nejlepší. Rád se obklopuje drahými věcmi, které však musí zářit naprostou dokonalostí bez jediné chybičky.
Thyannu moc v lásce nemá a pokud může, rád si do ní rýpne, třebaže to má být jeho sestra. Mezi těmi dvěma to ale nikdy nebylo moc dobré, i když Thyanna má své bratry ráda, včetně Thea, ten si k ní ale zatím moc cestu nenašel. Možná to bude i tím, že žárlí, neboť otec pro něj nemá takovou slabost, jako právě pro ni, a to je mu silně proti srsti a nelíbí se mu to.


Lierynn, lesní elfka
Krásná a půvabná lesní elfka, která se stala Edmundovou celoživotní múzou. Byla to první žena v jeho životě, jenž ho dokázala upoutat, uhranout a kterou v životě doopravdy a skutečně miloval. A miluje ji dodnes, i když jim nebylo přáno a neměli pro sebe dost času. Přesto se mu zakořenila hluboko v srdci, a i když se moc snažil, nemohl a nemůže na ni jen tak zapomenout. Vždyť má před očima jejich potomka, coby důkaz jejich spojení.
Světlovláska však nemohla dceři dopřát takový život, jaký má v bohaté rodině a tak ji přenechala a vzdala se možnosti být s ní, byť jí to zlomilo srdce. I přes domluvu, že ji nikdy nevyhledá a nevstoupí jí do života, se tak stalo, ačkoliv to byla náhoda. Alespoň to první setkání, při němž ji poznala a pak už si nemohla pomoct. Ale ten pocit, že jí může být nablízku, třebaže ne pořád, je k nezaplacení.

H I S T O R I E
Narodila se do šlechtické rodiny, což bylo svým způsobem štěstí, neboť mohla prožít bezstarostné dětství, kdy jí bylo dopřáno všeho, co potřebovala, až nadbytek. Její bohatá a významná rodina si to mohla dovolit a na její výchově rozhodně nechtěli jen tak šetřit. Před jejím narozením to však tak růžově nevypadalo, protože její skutečná matka není ta, co stojí jako právoplatná manželka vedle jejího otce, ale neobyčejná a krásná elfka, která se jí však musela vzdát, neboť její otec by nikdy nedopustil, aby jeho vlastní dítě, byť nemanželské, a ještě k tomu s polovičním elfským původem, vyrůstalo někde v lesích a bez jeho dozoru. Věděl, čeho se dopustil, jaké důsledky jeho činy budou mít, ale srdce tentokrát zvítězilo nad rozumem. Dítě, které se narodilo neneslo žádné patrné a zjevné známky či stopy po pravém skutečném původu a nebylo zase tak těžké ho přijmout za své vlastní, a tak jej v tom duchu i vychovávat. Nicméně bylo nutné tohle tajemství v rodině udržet. Nikdo mimo nejbližší rodinný kruh nesměl vědět o tom, že zrovna Thyanna je nemanželským dítětem, ještě s tou skutečností, že ani není obyčejným čistokrevným člověkem. A vzhledem k tomu, že se na ni elfský původ, aspoň co se týče po vzhledové stránce, tak výrazně nepodepsal, bylo to o něco snadnější a lehčí. V rodině, kde bylo spoustu dětí, se jedno takové určitě snadno ztratilo a dalo se považovat za vlastní, byť zrozené z tajné lásky, která nedošla, nebo spíše nemohla dojít svému naplnění. Thyannin otec nikdy nezapomněl na ženu, jež ho tak uhranula a okouzlila.
Thyanna vyrůstala s dalšími několika sourozenci, se staršími i mladšími, neboť nebyla prvorozená, a sama ještě dlouho netušila nic o svém pravém a skutečném původu, nebo co předcházelo jejímu narození. O ničem takovém vůbec nevěděla a otec to zpočátku ani nechtěl, aby se to někdy dozvěděla, protože měl obavu, že by se jí mohlo něco ošklivého stát, kdyby na to někdo přišel. Nebo že by ho přestala mít ráda. Ale to neznamenalo, že sama Thyanna si ničeho postupem času nevšimla. Alespoň těch několika jemně patrných známek něčeho, čím se odlišovala, ale na druhou stranu to podtrhávalo její dívčí půvab. Nemohla si nevšimnout, jak se jí sice jen málo, ale i tak změnily uši, jak se její dětská tvář mění a dostává rysy, které zkrátka nebyly obvyklé, ale patřilo to k ní, bylo to její součástí. Otec jí na to řekl, že je prostě jen jiná, ale že to nic neznamená, takže se v tom nijak víc nevrtala, poněvadž to brala jako něco, co se prostě stalo. Vždyť žádný člověk nemohl být stejný jako ten druhý a tohle bylo možná jen něco, co jí mělo odlišovat od druhých.
Matka jí nikdy nebyla moc blízká, vlastně to spíše vypadalo, že se jí spíše straní a kdykoliv za ní Thyanna přišla, tak dělala vše pro to, aby se jí nemusela zase tak věnovat. Nebylo divu, když se sama musela srovnat s bolestí a vědomím toho, že to není její dítě, že je to vlastně živoucí důkaz toho, že jí byl manžel nevěrný, s čímž se nevyrovnávalo zrovna snadno. Nicméně se snažila, jak mohla, neboť určitě nebyla první ani poslední a bylo zřejmé, že její muž nebyl jediným, kdo měl nějaké ty levobočky. Thyanna ale za toto nemohla, nebylo její vinou to, co se stalo. Občas si to ale vyčítala, že se matka chová chladně, a co bylo bolestivější, tak to, že ani vlastně nevěděla, z jakého důvodu. Trápilo jí to, ale na druhou stranu měla své sourozence a otce, který měl pro ni slabost a dovoloval jí toho spoustu. Když Thyanna povyrostla, bylo jí sděleno, že je potřeba, aby se připravila do života. Už přeci nebyla dítě, které mohlo bezstarostně pobíhat, užívat si radosti. Pomalu ale jistě začala dospívat a měla už své povinnosti, tudíž se rodiče rozhodli, že bude nejlepší, když bude studovat na univerzitě. Matce se možná i ulevilo, že jí zmizí z očí, byť časem se její bolest zmírnila a otupěla, ale pořád nemohla zapomenout. Zrzka však byla připravená na nové příležitosti, zvědavá na nové zážitky a na to, co jí čekalo. Mimoděk se ukázalo, že její odlišnosti, kterých si všímali i ostatní, vlastně nebylo něco, za co by se měla stydět, ba naopak působila na ně mnohem více a líbila se jim (i když sem tam se našel někdo, kdo měl nepříjemné poznámky).

Nové zážitky jí čekaly, a to ještě vůbec nic netušila o skutečné pravdě, která jí provází dodnes. Ještě se nic nedozvěděla, ani od svého otce či matky, která by toho mohla velmi snadno zneužít proti ní, a třeba se k tomu i jednou odhodlá, jelikož situace ve světě, a především v Novigradu k tomu dost nahrávala a byla to příležitost, jak se nechtěného dítěte, zrady svého manžela zbavit. Thyanna o ničem takovém ale neví, nic netuší a s tím nadále studuje a těší se na to, až bude moct jednou vycestovat a poznat i jiné, vzdálenější města, vesnice ale i exotičtější místa, o kterých zatím jen sní a vypráví. Prozatím jejím nejsilnějším zážitkem bylo, když se při jednom představení v Oxenfurtu setkala s velmi krásnou elfkou, na které mohla oči nechat. Se zatajeným dechem, obdivem vepsaným ve tváři a nadšením v očích naslouchala jejímu vyprávění, a užívala si už jen to, že s ní mohla něco sdílet, byť netušila ani jak se něco takového mohlo stát, že zrovna s ní mluvila taková bytost. Elfka obdivovala její zpěv, i umělecký um. Byl to její dar, neobyčejný a neobvyklý, kterého si cení nadevše a je tím, čím si občas vypomůže, když potřebuje, ať už je to nějaká ta pozornost, nebo možnost přivýdělku. Především pak, když mohla začít zpívat ve Starší mluvě, kterou se naučila právě díky své známosti s elfkou.
Elfka sice z jejího života úplně nezmizela, ale objevovala se sem tam, jako něco nečekaného, ale za to dosti překvapivého. Byla něčím, co bylo pro Thyannu dosud nepoznané, přesto měla při ní pokaždé pocit, jako kdyby jí znala snad celý svůj život a pojilo ji k ní něco mnohem více než jen přátelské pouto. Nebyla to ledajaká náhoda, že elfka vyhledala zrovna ji, že se objevila v jejím životě a stala se její inspirací pro několik fantaskních příběhů, jež mohla psát. Thyanna tím získala pocit, že před ní leží něco, nějaké tajemství, které by chtěla odhalit a skutečně poznat.

S C H O P N O S T I

TALENT
Zpěv

JAZYKY
Obecná mluva (rodný jazyk)
Starší mluva 2
Tělesná konstituce
Obratnost 1
Zručnost 1
Síla

Inteligence 2
Charisma 2
Smysly 2
Vůle 1
Tvůrčí psaní 2
Herectví 2
Rétorika 1
Tanec 2
Zpěv 4

Přesvědčivost 1
Všímavost 1
Etiketa 2
Bylinkářství
Jezdectví
Plavání
Plížení

Gramotnost
Diplomacie
Vaření


I N V E N T Á Ř
deník, do nějž si zapisuje většinou svá dílka anebo myšlenky
psací potřeby (brk, kalamář) a něco málo z knih
oděv a jiné nezbytnosti mladé dívky
brašna a vak na věci

ODEHRANÉ QUESTY A EVENTY
Akce: Belleteyn 1275
Quest: Smrt mu sluší

ZNÁMOSTI
Etaloth
Morwain
Varren
Světlomila
Josef Jullien

EDITACE
30. 6. 2019 - Doplněna rodina, body, grafika a známosti
27. 8. 2019 - Doplněny questy, body a známosti
Naposledy upravil Thyanna dne 28 zář 2019, 12:39, celkově upraveno 20
Obrázek

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 529
Registrován: 19 dub 2016, 13:40

Re: Thyanna de Wrenne

Příspěvek od Zenn » 10 dub 2019, 23:28

SCHVÁLENO
10.4.2019

3. postava Valerie

Obrázek

Obrázek
Pro postavu:

Za hraní s vypravěčem:

Questy:

duben 2019

| +
- Smrt mu sluší - probíhá

Originální události ve volné hře:
Obrázek
Zahájení semestru
září 2019


Svátky:
Belleteyn 2019

PS. nemrkejte na mne ;)


Zpět na Kartotéka přijatých postav

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník