Kostky a souboje

Herní systém

Krom textového roleplaye tvoří důležitou součást hry také herní systém, který je inspirován stolními hrami na hrdiny, například Dračím Doupětem.  Ve hře je tak možné házet virtuálními kostkami, které pomáhají spravedlivě určit výsledek souboje nebo třeba rozluštění úkolu ve vypravěčem vedeném dobrodružství. Každá postava má rozličné dovednosti, které si může hráč v průběhu hraní vylepšovat. Čím více bodů nějaká postava v určité dovednosti má, tím více kostkami si může při řešení nějakého konfliktu či úkolu házet a tím větší šanci má, že se jí daná věc podaří. Viz zde.

Kostky

Krom číselného vyjádření schopností jednotlivých postav se dovednosti využívají především jako výchozí hodnoty při hodu virtuálními šestistěnnými kostkami, které zajišťují dynamickou hru a faktor náhody. Ve hře se využívají dva principy hodu kostek – hod na obtížnost nebo hod na konflikt. V obou případech platí, že výška úrovně dovednosti = počet kostek, kterými hráč hází.

Hod kostkami se provádí při psaní nového příspěvku – stačí stisknout tlačítko „dice“ a mezi tagy vepsat „xd6„, kdy x = počet kostek: to znamená, že pokud chcete hodit 3 kostky, nahradíte x číslem 3. Hotový hod kostkou připravený k odeslání pak bude vypadat takto: [dice]3d6[/dice]. Nelekejte se zdánlivé složitosti, dle libosti si házení kostkou můžete jen tak otestovat v sekci Pískoviště. Členové vedení i hráči vždy rádi poradí a za chyby se hlavy nekoušou.

Zde, jak použít tlačítko a vepsat kód:


Jak bude vydařený hod vypadat v postu na fóru:

Hod na náhodu

První a nejjednodušší využití kostek tkví v tom, že si prostě „něco“ hodíte a dle výsledku hodu budete postupovat. Je to takové zpestření pro hráče od něj samotného, když třeba leze na strom a jen tak si hodí, jestli pod ním praskne větev, či nikoliv. Nebo může pomoci v rozhodnutí, co udělat či neudělat (např. nemůžete se rozhodnout jestli vaše postava půjde a jednu svému kolegovy vrazí nebo ne, tak si neherně hodíte sami pro sebe. S tím, že liché číslo je ano a sudé ne. Nebo že 1 – 3 je ano a 4 – 6 ne… prostě něco jen pro vás, do čeho vám vypravěč nemluví.

Příklad (zjednodušený): 

 

Hod na obtížnost

Druhé využití kostek, které slouží k tomu, aby určilo, zda postava udělala to či ono úspěšně nebo neúspěšně. Prakticky slouží k překonávání překážek a různých úkolů, které jsou postavě předloženy vypravěčem/PJem.

Při hodu na obtížnost vypravěč určí číselnou obtížnost dané situace a dovednosti, které hráč může využít pro jeho vyřešení. Hráč si hodí tolika kostkami, jakou úroveň dané dovednosti má jeho postava.

Je-li součet hodu stejný nebo vyšší než vypravěčem daná obtížnost, překážku úspěšně překonal, je-li nižší, nepodařilo se mu to. Jak se celá situace vyřešila nebo nevyřešila shrnuje vypravěč. Existují i překážky, které může překonávat více postav současně – v takovém případě se jejich hody mohou sčítat (i toto ale rozhoduje vypravěč).

Příklad (zjednodušený): Vypravěč: Ocitnete se před omšele vyhlížejícími dveřmi opatřenými kovovým zámkem. Vypadají, že se budou moct dát vykopnout – v tom případě si hoďte na sílu proti 5. Pokud by někdo chtěl zkusit zámek vypáčit, může si hodit na páčení + zručnost proti 10.
Hráč A: Zkusím zámek vypáčit. /Hráč A má Páčení na úrovni 1 a Zručnost na úrovni 2, hází tedy celkem třemi kostkami. Hodí dohromady číslo 9./
Hráč B: Rozběhnu se a zkusím dveře vykopnout. /Hráč B má sílu na 4. úrovni, hází tedy čtyřmi kostkami a hodí hodnotu 9./
Hráč C: Pomáhám hráči B a kopu do dveří s ním. / Hráč C má sílu na 1. úrovni, hází jednou kostkou a hodí hodnotu 3./ (9+3 = 12 -> >10)
Vypravěč: Zámek se vypáčit nepodařilo, ale když na ně B a C nasadili hrubou sílu, snadno povolily v pantech a vy jste tak mohli vstoupit do další místnosti…

Hod na konflikt (1v1)

Hod na konflikt můžete potkat jak ve vypravěčem vedených dobrodružstvích, tak ve volné hře. Slouží k objektivnímu řešení konfliktů ve hře, nejčastěji u soubojů. Použít by je měl také každý hráč, který se chystá ve volné hře učinit něco proti jinému hráči (např. ho okrást nebo ho přepadnout).

Ve volné hře se řeší konflikty mezi dvěma hráči bez vypravěče, a to tím způsobem, že hráči se přehazují navzájem každý svou jednou vhodnou dovedností primární a sekundární (tzv. kombinovaný hod), jejichž úroveň opět značí počet házených kostek. Jaké dovednosti v jednotlivých kolech použije, si hráč může sám vybrat (při pěstním souboji si může hodit na boj beze zbraně a sílu, při uhýbání před pěstí zase na boj beze zbraně a obratnost. Vždy však vybrané schopnosti musí odpovídat také roleplay. Při dobrém roleplayi si můžete klidně v pěstním souboji hodit na rétoriku a pokusit se protivníka přesvědčit, jak jsou vlastně ty rvačky nesmyslné). Smrt či trvalé následky po prohře v souboji jsou možné pouze po domluvě mezi hráči.

Dle domluvy můžou hráči při souboji odehrát:
a) jedno kolo (v tom případě prohrává ten, kdo hodil nižší číslo),
b) více kol – v tom případě vždy hráč, který v předchozím kole prohrál (týká se i nepovedených kouzel, modliteb a znamení), přichází o jednu kostku k veškerým svým hodům (platí i na hody z ostatních dovednostních kategorií – pokazím kouzlo = ubírám kostku i do fyzických) na celý zbytek souboje a je zraněný. Ten, kdo první přijde o všechny kostky, prohrává (tzn. už nemá žádnou použitelnou schopnost, která by mu dovolila házet více kostek, než kolik si jich musí odečítat). Souboj nebo kolo vždy shrnuje hráč, který to kolo prohrál (tzn. ten, kdo prohraje, popisuje své zranění,  samozřejmě v souladu s tím, o co se útočník snažil) a zároveň začíná další kolo (útočí). V případě příliš dlouhého trvání se mohou hráči na výsledku souboje domluvit mimoherně.

Výjimku z tohoto pravidla kombinací tvoří jen určitá znamení a kouzla, která mají určena dovednost, kterou se lze proti nim bránit. V tom případě lze házet jen na jednu dovednost (např. protivník proti vám použije Aard, který má určeno, že se mu lze bránit hodem proti konstituci). Toto pak zjistíte v našem seznamu kouzel, modliteb a znamení.

Příklad (zjednodušený): Hráč A: „Cos to řekl o mé matce?“ Oženu se po B pěstí. (1. kolo: Hod na Boj beze zbraně a sílu na úrovni 1 a 2, hází tedy třema kostkami. Padlo 10.)
Hráč B: Leknu se a pokusím se uhnout. (Obratnost a boj beze zbraně, obojí na úrovni 1, hází dvěma kostkami. Padlo 6.)
Hráč B: Dostal jsem takovou mezi oči, až se mi zatmělo. Zavrávoral jsem a rukou jsem načrtl ve vzduchu znamení Aard ve snaze odhodit A co nejdál ode mě. (2. kolo: Zaklínačská znamení na úrovni 3, Mínus 1 kostka z předchozí prohry, hází tedy dvěma kostkami. Padlo 8.)
Hráč A: Když vidím, že B nějak divně máchá rukou ve vzduchu,pokusím se do něj vrazit celou svou vahou, abych ho vykolejil. (Tělesná konstituce na úrovni 3, hází třemi kostkami. Padlo 7.)
Hráč A: Nebyl jsem dost rychlý a náhle cítím, jak mě neviditelná síla zvedá a odhazuje, až jsem zády vrazil do zdi,… 

Princip házení kostkami je opravdu jednoduchý, i když napoprvé může působit složitě. Nejste-li si něčím jistí, neváhejte se na chatu zeptat „starších“ hráčů, moderátorů nebo administrátorů. Pokud si při nějaké potyčce ve volné hře nevíte rady, přizvěte ke hře spoluhráče, kteří vám jistě s kostkami pomůžou.

Hody v boji s NPC

Hráč si při střetu s výše zmíněnými háže na kombinaci primární a sekundární dovednosti. Každé monstrum a NPC má své rozmezí kostek, kterými v obraně a útoku disponuje (to určuje buďto majitel NPC, vypravěč nebo bestiář). Tento počet kostek vynásobený 6x představuje počet jeho životů (dále HP). NPC, které má tři kostky má tedy zároveň i 18HP.

NPC a hráč se v kolech střídají a oba mohou použít maximálně dvě akce na post, včetně různých speciálních útoků, kouzel etc. Pokud kolo prohrává hráč, ubírá ji klasicky kostku. Pokud kolo prohrává NPC, odečítá si HP a to dle rozdílu mezi hodem svým a hráčovým. Při poklesu HP na 0, NPC prohrává a pravděpodobně i umírá.

NOVÉ! Nejsou-li dovednosti NPC specifikovány konkrétně, pak jsou jejich primární atributy rovny polovině obrany zaokrouhlené dolů. To je aplikovatelné například při hodech na obranu vůči kouzlům, znamením a petardám.

Příklad (zjednodušený): Na hráče A zaútočil pes s 1 kostkou – má tedy 6HP. Hráč A si hází na kombinaci boje s dýkou 2 kostky a obratnosti – 1 kostka. Dohromady má tedy 3 kostky.
Pes: Se rozebíhá a útočí hodem jednou kostkou, padlo mu 4.
Hráč A: Věří si a místo obrany jde do protiútoku. Třemi kostkami hází 9. / 9-4=5 -> Pes s HP klesá na 1 HP! (6-5)
Pes: Dává se na útěk, hází jednou kostkou 6.
Hráč A: Je naštvaný a psa pronásleduje, aby jej dorazil, hází 8 / 8-6 = 2 -> Pes s 1 HP je zabit. 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to ve všech typech soubojů / plnění úkolů.

 

(Pro zpestření hry lze kostky využít například třeba i pro hazardní hry, jako třeba kostkový poker, Jehož pravidla naleznete zde.)