Kněz

Kněží a náboženství

 

Moc; oproti čarodějům však tvrdí, že tato Moc pochází od jejich božstva.Je poměrně mnoho způsobů, jakým se člověk může dostat ke kněžskému úřadu. Někdy přináší rodiče nemocné dítě do kláštera s příslibem, že pokud se uzdraví, obětují ho pak božstvu, aby mu po určitou část života (nebo dokonce celý život) sloužilo. Velké množství klášterů slouží také jako sirotčince a mnoho mladých lidí se v nich také rozhodnou v dospělosti zůstat, ať už jako zahradníci či kuchaři, a nebo rovnou jako kněží. Nejčastěji se však malé děti poprvé setkávají s vírou při oslavách náboženských svátků a některé pak chodí do malé klášterní školy, kde se naučí číst, psát a zazpívat pár písniček na náboženské téma. Takové vzdělání trvá většinou jen pět let, děti se pak obvykle vrací učit řemeslu svých rodičů nebo pomáhat v domácnosti a v dalším formálním vzdělání už nepokračují. Pokud v sobě však cítí náboženské volání, mohou pokračovat ve vzdělání v některé svatyni či v klášteře, kde se jim krom náboženského vzdělání dostane také výuky v oblasti biologie, botaniky, historie, zeměpisu a medicíny.

Po deseti letech se úspěšným studentům dostává svátosti svěcení a podle jejich zaměření pak buď zůstávají v klášteře, a nebo odchází do světa působit jako kazatelé, učitelé, věštci, písaři nebo léčitelé. Kněžky (mimo již zmíněného) často odchází pracovat jako vychovatelky, ošetřovatelky, odbornice na ženské nemoci nebo i porodní báby. Mnoho kněžích a kněžek v době války odchází také na frontu, aby ošetřovali raněné.

Nejrozšířenějšími kulty na Kontinentě jsou v současnosti kult Věčného ohně, kult bohyně Melitelé, kult bohyně Freyi a dalších severských božstev, kult Praotce Kreve, kult Velkého slunce, filozofický kult Proroka Lebedy, kult Lilith a Coram Agh Tera, zakázaný kult lvohlavého pavouka.

Specifickou skupinou kněží jsou druidové, mírumilovní lidé úzce spjatí se zvířaty a přírodou, kteří žijí v druidských hájích na odlehlých místech v lesích. Druidové nevyznávají žádné konkrétní božstvo; uctívají přírodu a všechny její podoby.

Víra

Víra je starodávné umění, jež se velmi podobá Magii. Magie využívá jen Chaos, který přeměňuje v Moc, která je velmi těžce ovladatelná a většinou se ovládá skrze elementy a má velký dopad na mágovo tělo. Naopak Víra je využívání moci díky víře v konkrétního boha, který dodává kouzlu sílu a tedy jen skrz kněze proudí, nemá žádný nebo jen mírný vliv na samotného uživatele. Místo pojmu kouzlo se však používá spíše výraz modlitba či požehnání. Víra je také díky modlení snáze ovladatelná.

 

Kněží různých vyznání, stejně jako čarodějové, dokáží ovládat magickou Moc, kterou čerpají prostřednictvím modliteb a meditací, při nichž vstupují do posvátného transu. Pro seslání kouzel s danou obtížností si kněz háže tolik kostek, kolik má bodů ve Víře + u každého kouzla specifikované druhé dovednosti.

Modlitba: Před pokusem o seslání kouzla může kněz meditovat, modlit se nebo přinést božstvu nějakou oběť; ve všech případech si může hodit kostkami (dle bodů ve Víře) a v případě hodnoty vyšší jak 10 si může celý herní den přičítat ke všem modlitbám a kouzlům +1 kostku navíc.

U každé modlitby se o její seslání může zároveň snažit více kněží najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt modlitby je však vždy stejný, nenásobí se).

 

Druhy náboženství

Kult Věčného ohně

Kult sídlí ve městě Novigrad, kde je prakticky zákonem, však je rozšířen ve velké části Redánie jako náboženství s majoritním zastoupením. Název pochází z vyznávání Věčného ohně, který nikdy nevyhasne a spálí rouhače, jako jsou nelidi, čarodějové a příšery, však má radikální i neradikální stoupence. Ti radikální pořádají přímo hony, jak v Novigradu tak i v jiných městech a vesnicích, kam jejich ruka dosáhne. Vyznavači kultu mají dvě militarní složky – Chrámovou stráž a Lovce čarodějnic, kteří vznikli po zániku Řádu Planoucí Růže. Největším chrámem kultu je chrám v Novigradu, na chrámovém ostrově Grand Picket, kde se nachází i sarkofág proroka Lebedy, kam Lebedisti chodí líbat jeho pozůstatky. Kapličky zasvěcené Věčnému ohni však naleznete po celé Redánii, v bývalé Temerii i Velenu. Kult je veden Hierarchou, který je volen radou. Nynějším Hierarchou je Cyrus Engelkind Hemmelfart.

Kult Melitelé

Je to jedno z nejstarších a nerozšířenějších náboženství v severních zemích, vedený kněžkou Nenneke. Centrální chrám v Ellanderu není jediným chrám na Kontinentu. Po celé zemi je možné najít spousty menších či větších svatyň a chrámů. Při světových problémech se – velmi vzácně – abatyše všech hlavních center scházejí a probírají dané problémy. Kněžky mají dobré vztahy s druidy a kněžkami Freyi, s nimiž mají podobné smýšlení. Opovrhují však kultem Kreve.

Melitelé je bohyně plodnosti a narození, také ale strážkyně porodních bab. Zjevuje se jako mladá či dospělá žena nebo stařena. Vyznavači bývají často spjatí s přírodou, jako například farmáři, dřevorubci či polesní. Klerici často vedou nemocnice, útulky nebo sirotčince.

Freya

Freyu vyznávají Skelligští obyvatelé, hlavně ženy. Je totiž bohyní plodnosti, lásky a krásy. Také je ale patronkou jasnovidců, věštců či telepatů. Jejími symboly jsou kočka a orel.
Chrámy se nachází na Skelligských ostrovech.

Kult Praotce Kreve

Severní náboženství, populární mezi vojáky, rytíři, monarchy popřípadě obchodníky. Věřící jsou ti, kdo bojují proti zlu, které se může nacházet zvenčí, ale i zevnitř. Tímto náboženstvím bojují proti zlu, jak vnitřním, svými slabinami, tak vnějším, které ohrožuje život, zdraví, duši či majetek lidí. Kněží jsou považovány za exorcisty, jako oponenti mágům, a kultům jako Coram Agh Tera či Lilith.

Kreve je považován za boha hromu či otce nebes. Největší chrám se dříve nacházel v Barefield. Militarní součástí tohoto kultu je Řád Bílé růže, jež je ekvivalentem ke kultu Věčného ohně a jeho řádu Hořící růže. Mají často spory s kněžkami Melitelé, ale největším oponentem je kult Lvohlavého pavouka.

Kult Velkého slunce

Jediné náboženství říše Nilfgaard, jehož hlavou je nejvyšší kněz, jímž může být a také je, samotný Emperor, Emrys van Emreis. Toto náboženství vzniklo díky Císaři Fergusovi, který se snažil najít lepší způsob vládnutí, než skrz vládnoucí dynastii.

Toto náboženství má kořeny v elfské kultuře a tradici. Používají solární kalendář. Hlavním znakem je slunce, jež je dárce tepla a života, ochránce lidstva, ale může být také destruktivní a kruté. Oslavy tohoto náboženství jsou velkolepé a největším a nejdůležitějším svátkem je pak Equinoxes a narození Imperátora. Ceremonii vede vždy nejvyšší kněz v hlavním městě. Scházejí se všichni předníci, vůdci a aristokraté. Kněží při ceremoniích nosí bílou pozlacenou tuniku. Běžně pak nosí černé civilní šaty.

Kult Proroka Lebedy

Toto náboženství je pojmenování po muži, prorokovi jménem Lebeda, jehož moudrost a vytváření mírových cest, přesvědčilo spoustu jeho následovatelů, aby založili tento kult. Dokud žil, přidávali se lidé do jeho učení. Jeho vize jsou uchovány v knize „Dobrá kniha moudrosti Proroka Lebedy“. Jeho učení se dostalo až za hranice Kontinentu, Koviru a Povissu. V Toussaintu dokonce stojí jeho socha.

Zemřel sežrán drakem, který obtěžoval lid blízko Ban Ard. Jeho vnitřnosti jeho vyznavači posbírali a odnesli do Velkého chrámu v Novigradu a uložili do sarkofágu, aby o svátcích mohli políbit jeho pozůstatky. Vyznávají ho i někteří trpaslíci.

Kult Lilith

Lilith je bohyně nebo rovnou by jsme měli říct démon, vyznávaný na východě pod jménem jako Niya. Vyznavači věří, že se jednoho dne vrátí a zničí svět, až se objeví Černé slunce. Provádějí pro to krvavé rituály s lidskými obětmi. Nejpopulárnější je v Haklandu, základnu má však v Zerrikánii, schovaní před sluncem, kde je opoziční k víře v draky. Kněží jsou většinou ženy, které byly poznamenány z válek. Berou si do kultu i svoje děti. Někdy mohou být kněžími i muži, kteří věří, že když pokleknou před bohyní, smiluje se nad nimi a nechá je apokalypsu přežít. Avšak nemají přístup na svatá místa chrámů, leda jako oběti. Některé chrámy totiž pořádají orgie během svátku Černého slunce.

Na východě je tento kult více civilizovanější. Jeho opozicí tu je náboženství Velkého slunce. Niya, stále hladovějící po krvi, poskytuje úkryt pro ženy a jejich děti zneužité svými muži. Věří, že jejími avatary jsou lamie a sukuby, kdo svádějí ony muže a vedou je k zapomnění.

Lilith se objevuje ve dvou formách. Buď jako bohyně války, která vyžaduje prolévání krve v jejím jménu nebo jako věčně hladový a krvežíznivý drak, jehož příchod je zmiňován při sluneční erupci. Symbolem je Černé slunce a jejími zvířecími atributy jsou sova, had, pštros či šakal.

Coram Agh Tera

Je to utajené a zakázané náboženství, jehož sídlo se nachází ve Wyzimských stokách. Stejně jako kult Lilith, provádějí krvavé rituály, často i lidské. Bůh Coram je považován za boha rychlé a nečekané smrti. Vyznavači a kněží jsou většinou ti, co mají co do činění se smrtí, jako například vojáci, banditi nebo kati. Věří, že jsou ti, kdo spoutají lidský osud do pavučiny a mohou s ním manipulovat. Jejich chrámy jsou plné lidských kostí a lebek a osvětleny jsou zeleným ohněm.

Offírské náboženství „Bůh“

Offířané věří, že bůh k ním promlouvá skrz runy, glyfy či jiná znamení. Následovníci vidí boha jako stvořitele či svět samotný. Někteří dokonce preferují termín „Vesmír“.

Druidi

Jsou to lidé, kteří jsou velmi spjatí s přírodou a všem živým kolem. Jsou to zčásti čarodějové, ale většinou působí spíše jako královští poradci či diplomaté. Pochází ze Skellige. Druidi mohou být jak muži, tak ženy. Vůdci druidích kruhů jsou známí jako Hierofanti či pokud to jsou ženy, tak jako Flaminikas.

Známá místa druidích kruhů a tajných míst: Caed Myrkvid, Bleobheris, Caed Dhu, kruh v Koviru, kruh poblíž Mayeny, Loch Moduirn

Zerrikánie

Zerrikánci už od pradávna věří, že jejich svět vznikl díky zlatému draku jménem Zerrikanterment, který vytvořil ochrannou ohnivou bariéru na lesy kolem Zerrikánie a spálil je na pouště a pustiny. Toto je pro zerrikánce jediný bůh, který kdy existoval. Draci jsou dle nich stvořeni magií, díky nimž jsou schopni nejoddanější vesnické kněžky čerpat jejich magickou moc a sesílat kouzla.

Jít proti jejich vyznání, je jako jít proti celé Zerrikánii.

 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

 

Situace pro kněží Věčného ohně
Modlitby a požehnání
Talenty