Čaroděj

Čaroděj

 

Čarodějem či čarodějkou se může stát pouze ten, kdo v sobě nosí schopnost ovládat Moc – divokou sílu Chaosu, magickou energii, kterou čarodějové dokáží čerpat ze čtyř základních elementů přírody a následně směřovat dle své vůle. Takovým jedincům se říká Zřídla; pokud však včas nezískají svou moc pod kontrolu, stanou se nebezpečnými pro sebe i okolí a ve většině případů také zešílí. Z tohoto důvodu vznikly akademie magie – Aretuza na ostrově Thanedd pro dívky a škola pro chlapce v kaedwenském městě Ban Ard. Obě školy jsou internátní a studentům není dovoleno ostrov nebo město do konce studia opouštět; na obou školách se také platí velmi vysoké školné (1200 novigradských korun, studenti však žijí v přepychu a na obou školách fungují i stipendijní programy). Mistrové škol si své studenty také vybírají, pokud v nich vidí budoucí potenciál. Ten se může objevit v jakémkoliv věku, díky čemuž se pak odvíjí délka studia.

Po dokončení školy má absolvent či absolventka několik možností: buď může zůstat jako asistent na akademii, nebo může vstoupit do učení k nějakému konkrétnímu kouzelnickému mistru, a nebo se vydat „na zkušenou“ do světa, praktikovat u různých zkušenějších čarodějů a čarodějek a vyzkoušet si různé druhy práce – čarodějkám se říká dwimveandra, čarodějům dwimeandr – akademie má pro financování takových adeptů zřízený speciální (a značně tučný) finanční fond.

Čarodějové a čarodějky se díky magii dožívají značně vysokého věku a udržují si přitom buď mladistvý a půvabný vzhled (většinou v případě žen), nebo vážný a důstojný (obvykle v případě mužů). Obvykle si také magicky odstraňují veškeré vzhledové nedostatky, jako jsou třeba jizvy nebo křivé končetiny. Kvůli tomu nastává problém s neplodností čarodějů. Využívání Moci má nevalný vliv na tělo sesílatele a čím víc si s Mocí (tedy Chaosem) zahrává, tím větší je tu šance na neplodnost a samovolnou sterilizaci. Přirozeně na to má vliv i dlouhověkost. Ke sterilizaci může samozřejmě dojít i dobrovolně, to se však stává jen zřídka. Mistrové škol ale lpí na tom, aby sterilizace byla povinná a nestávalo se, že se narodí deformovaní jedinci.

Mágové se většinou těší společenské vážnosti a jsou často rádci u mnoha dvorů; vynikají obvykle také společenskými, vědeckými a politickými znalostmi. V současnosti jsou však zejména v Redánii pronásledováni ve jménu víry a mnoho redanských čarodějů se drží v ústraní nebo se rovnou stahují do bezpečnějších zemí.

Vynikají nejen v ovládání Chaosu, ale často fušují také do alchymie, mnohdy i více, než zaklínači. Kombinují a zkoušejí nové a nové věci, které se jim někdy stanou i osudným – pokusy o výrobu vlastního elixíru života či Panacei. Většinou si ale vyrábějí to, co znají nejlépe, jako je například antisérum nebo tekutý oheň.

Magie

Magie je starodávné umění, které umožňuje pomocí vůle ovládat moci Chaosu. Moc zajatá ve formuli kouzla dokáže sloužit k uzdravování, teleportaci, ovládnutí mysli, tvoření iluzí i k ničení. S magickými schopnostmi se musí člověk narodit; takovým dětem se říká Zřídla a jsou vyhledávány ostatními čaroději, kteří je poté vedou ke studiu magie, které jim umožní tyto síly ovládnout…

Jednoduchá kouzla lze v případě konfliktu sesílat jednoduše hodem kostkami podle úrovně dovednosti magie.

Pro složitější útočná a obranná kouzla platí vlastní pravidla. Najdete je pod článkem v seznamu kouzel.

Jednoduchá nebojová kouzla lze sesílat bez hodů – např. vytvoření pokrmu, oprava oděvu, vytvoření světla etc.
Na obranu proti magii si ostatní s nulovou hodnotu hází jednou kostkou.

 

Čaroděj si pro seslání kouzla s danou obtížností háže tolik kostek, kolik má bodů v Magii + u každého kouzla specifikované druhé dovednosti.

Čerpání moci: Protože čarodějové čerpají Moc potřebnou ke kouzlení z přírodních živlů, mohou jednou za herní den načerpat Moc z určitého živlu v jejich dosahu a počítat si ke všem kouzlům seslaným ten den bonusové kostky podle následujícího pravidla: čerpá-li mág Moc z vody, vzduchu nebo země, hodí si kostkami (dle počtu bodů v Magii) a hodí-li hodnotu vyšší než 10, může si během jednoho herního dne ke všem pokusům o seslání kouzel připočítat +1 kostku. Pokusí-li se čerpat Moc z elementu ohně, v případě úspěchu si přičítá celý den + 3 kostky; vzhledem k nestálé povaze tohoto elementu si však v případě neúspěchu naopak musí celý den – 1 kostku odečítat a zároveň utrpí lehké popáleniny. U mágů často využívajících sílu ohně se po čase objevuje silná závislost na Moci čerpané z tohoto živlu.

U každého kouzla se o jeho seslání může zároveň snažit více čarodějů najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt kouzla je však vždy stejný, nenásobí se).

 

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

 

Seznam kouzel
Talenty
Alchymie
Situace pro čaroděje aneb, jak se nenechat zabít