⚜ Teleportace

Povolání: Čaroděj

Atributy: Magie + Geografie

Obtížnost: Základ je cca 1 na 1km (-> hodem 15 se můžete přesunout na vzdálenost 15 kilometrů)

Popis: Vytvoří magický portál, prostřednictvím kterého může mág (či kdokoliv jiný) cestovat z jedné lokace do druhé během okamžiku. Tento způsob cestování je však poměrně nebezpečný a značně nepříjemný; většina nezkušených cestovatelů se po průchodu portálem cítí zmateně a pociťuje silnou nevolnost.  

Pro přesuny na opravdu velkou vzdálenost je třeba spolupráce nebo užití posilujících krystalů.